Program, ktorý zistí a vypíše počty nulových, kladných a záporných prvkou postupnosti

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Začátečníci

Autor: Danciwo
Program: Postupnost3.pas
Soubor exe: Postupnost3.exe

Program, ktorý zistí a vypíše počty nulových, kladných a záporných prvkou postupnosti.
{ POSTUPNOST3.PAS               Copyright (c) Danciwo }
{ Zostavte program, ktory zisti a vypise pocty nulovych, kladnych  }
{ a zapornych prvkov v zadanej postupnosti cisel.          } 
{ Zakreslite vo vyvojovom diagrame algoritmus programu       }
{                                  }
{ Author: Danciwo                          }
{ Date : 15.02.2008              http://www.trsek.com }
 
program postupnost3;
uses crt;
var pocet,z,n,k,p,i: integer;
 
begin
 clrscr;
 z:=0; n:=0; k:=0;
 writeln('zadajte pocet prvkov postupnosti');
 readln(pocet);
 
 for i:=1 to pocet do begin
  writeln('zadajte prvok postupnosti');
  readln(p);
  if p<0 then z:=z+1;
  if p>0 then k:=k+1;
  if p=0 then n:=n+1;
 end;
 
 write ('pocet kladnych cisel je '); writeln(k);
 write ('pocet zapornych cisel je '); writeln(z);
 write ('pocet nulovych prvkov je '); writeln(n);
 readln;
end.