Šifrování, dešifrování textu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Tomáš Badin
Program: Sifrovani_textu.pas
Soubor exe: Sifrovani_textu.exe

Zašifrování a dešifrování textu, který se ukládá do textového souboru, také načítání textu ze souboru a jeho zašifrování/dešifrování.
{ SIFROVANI_TEXTU.PAS           Copyright (c) Tomas Badin }
{ Zasifrovani a desifrovani textu, ktery se uklada do textoveho   }
{ souboru, take nacitani textu ze souboru a jeho          }
{ zasifrovani/desifrovani.                     }
{                                  }
{ Datum:12.06.2008               http://www.trsek.com }
 
program sifrovani_textu;    { rocnikova prace }
{******************************************}
{******    "Rocnikovka"   **********}
{******************************************}
 
uses crt;           { nacteni knihovy }
var veta,sifra,x:string;    { deklarovani promenych }
 schranka:text;
 schranka2: text;
 schranka3: text;
 schranka4: text;
 s2: text;
 s3:text;
 sobur3 : string;
 subur : string;
 subor : string;
 soubor: string;
 sobur : string;
 sobur2 : string;
 s: string;
i,volba:integer;
 
begin               { zacatek programu }
 
 
clrscr;                { vymazani obrazovky }
 
writeln      ('*********************************');      { vypsani textu } 
writeln      ('*** Zasifrovani textu do znaku***');      { vypsani textu }
writeln      ('*********************************');      { vypsani textu }
writeln;                          { preskoceni na dalsi radek }
writeln (      '      vyrobil Tomas Badin ');  { vypsani textu }
 repeat                          { zacatek cyklu }
veta:='';                         { vymazani hodnot }
sifra:='';                         { vymazani hodnot }
x:= '';                          { vymanzani hodnot }
subor := '';                        { vymazani hodnot }
soubor:= '';                        { vymazani hodnot }
 
readln;                     { prazdne cteni }
clrscr;                          { vymazani obrazovky }
writeln ('************************************************');
writeln ('*******      Hlavni nabidka    ********');
writeln ('************************************************');
writeln ('zadej cislo 1 pro sifru');          { oznamuje nam kod pro danou hodnotu }
writeln ('zadej cislo 2 pro desifrovani');       { oznamuje nam kod pro danou hodnotu }
writeln ('zadej cislo 3 pro zobrazeni znaku');     { oznamuje nam kod pro danou hodnotu }
writeln ('zadej cislo 4 pro zasifrovani textu');    { oznamuje nam kod pro danou hodnotu }
writeln ('zadej cislo 5 pro desifrovani textu');    { oznamuje nam kod pro danou hodnotu }
writeln ('zadej cislo 6 pro ukonceni aplikace');    { oznamuje nam kod pro danou hodnotu }
writeln;                        { preskoceni na dalsi radek }
write ('vase volba : ');               { pozadovana volba }
readln (volba);                    { zadani cisla z vrchni nabidky }
 
case volba of                     { case nam rika co se stane pri dane volbe }
1:begin                        { zacatek prvni volby }
 
 ClrScr;                       { vymazani obrazovky }
 
 writeln      ('************************************');  { vypsani textu na obrazovku }
 writeln      ('*** zasifrovani abecednich znaku *** '); { vypasani textu na obrazovku }
 writeln      ('************************************');  { vypsani textu na obrazovku }
 writeln;                           { preskoceni na dalsi radek }
 writeln;                           { preskoceni na dalsi radek }
 writeln ('zadejte cestu kam se vam ulozi zasifrovany text'); { oznamuje nam co mame udelat }
 readln (subur);                   { musime zadat presnou cestu kam chceme aby se nam to do dokumentu ulozilo }
 Assign (schranka,subur);               { vytvoreni textoveho souboru }
  writeln ('zadej vetu');              { vypsani textu }
 
  readln (veta);                   { mame napsat vetu co chceme zasifrovat }
  veta:=upcase(veta);                { prevede vsechna pismena na velka pismena }
  for i:=1 to length(veta) do            { provadi se cyklus dokud nebudou vsechny znaky prekontrolovany a prevedeny }
   begin                      { zacatek cyklu }
    case veta[i] of                { podminka vetveni }
     'A': x:=x+'@';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'B': x:=x+'$';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'C': x:=x+'!';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'D': x:=x+'~';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'E': x:=x+'ř';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'F': x:=x+'|';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'G': x:=x+')';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'H': x:=x+'(';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'I': x:=x+'*';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'J': x:=x+'&';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'K': x:=x+'%';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'L': x:=x+':';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'M': x:=x+'Ń';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'N': x:=x+'=';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'O': x:=x+'\';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'P': x:=x+'^';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'Q': x:=x+'-';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'R': x:=x+'.';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'S': x:=x+'>';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'T': x:=x+'<';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'U': x:=x+'?';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'V': x:=x+'"';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'W': x:=x+'ő';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'X': x:=x+'[';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'Y': x:=x+']';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'Z': x:=x+'_';                { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '.' : x:=x+ 'ô';               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '?' : x:=x+ 'ň';               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '!': x:=x+ '}' ;               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     ',' : x:=x+ '{';               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '-' : x:=x+ '';               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '"' : x:=x+ 'ď';               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     ' ' : x:=x+ 'ů';               { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     end;                     { ukonceni podminky }
   end;                       { ukonceni cylu }
 writeln ('sifra je');                { vypsani textu na obrazovku }
 writeln (x);                     { vypis vsech znaku co byli prevedeny }
 
 Rewrite (schranka);                 { toto je rezim zapisovani do souboru }
    Write(schranka,x);               { zapsani udaju do souboru }
 close (schranka);                  { uzavreni souboru }
 writeln;                       { preskoceni radku }
 writeln ('stiknete enter pro navrat do menu');    { oznamuje vam jak se vratim do menu }
 readln;                       { prazdne cteni }
end;                          { konec bodu cislo 1 }
 
2:begin
 clrscr;                        { zacatek druhe volby }
 writeln     ('****************************************'); { vypsani textu }
 writeln     ('*** desifrovani do abecednich znaku ***'); { vypsani textu }
 writeln     ('****************************************'); { vypsani textu }
 writeln;                        { preskoceni radku }
 writeln;                        { preskoceni radku }
 writeln ('zadejte cestu kam se vam ulozi desifrovany text'); { rika kam nam aby jsme si zvolili cestu k ulozeni dokumentu }
 readln (sobur);                     { Cesta tam kam chceme aby se nam ulozil soubor }
     Assign (schranka2,sobur);             { vytvoreni textoveho souboru }
 writeln ('zadejte textu k desifrovani');         { rika nam co mame delat }
 readln (sifra);                     { napiste sifru ktera se vam dekoduje zpatky na znaky kterym rozumime }
 sifra:= upcase (sifra);                 { prevede jen do velkych znaku }
 for i:=1 to length(sifra) do               { cyklus bude tak dlouho trvat dokud nezkontroluje vsechny znaky }
  begin                          { zacatek cyklu }
  case sifra [i] of                   { podminka }
   '@' : x:=x+ 'A';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '$' : x:=x+ 'B';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '!' : x:=x+ 'C';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '~' : x:=x+ 'D';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ř' : x:=x+ 'E';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '|' : x:=x+ 'F';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   ')' : x:=x+ 'G';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '(' : x:=x+ 'H';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '*' : x:=x+ 'I';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '&' : x:=x+ 'J';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '%' : x:=x+ 'K';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   ':' : x:=x+ 'L';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'Ń' : x:=x+ 'M';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'Đ' : x:=x+ 'N';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '\' : x:=x+ 'O';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '^' : x:=x+ 'P';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '-' : x:=x+ 'Q';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '.' : x:=x+ 'R';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '>' : x:=x+ 'S';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '<' : x:=x+ 'T';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '?' : x:=x+ 'U';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '"' : x:=x+ 'V';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ő' : x:=x+ 'W';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '[' : x:=x+ 'X';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   ']' : x:=x+ 'Y';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '_' : x:=x+ 'Z';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ô' : x:=x+ '.';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ň' : x:=x+ '?';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '}': x:=x+ '!' ;                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '{' : x:=x+ ',';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '' : x:=x+ '-';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ď' : x:=x+ '"';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ů' : x:=x+ ' ';                   { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   end;                         { konec podminky }
  end;                          { konec cyklu }
  writeln ('desifrovany text je ');           { vypsani textu }
  writeln (x);                     { vypsani vsech znaku co sli desifrovat }
  Rewrite (schranka2);                 { zapisovani do souboru }
    Write(schranka2,x);               { zapis do souboru }
 close (schranka2);                   { uzavreni souboru }
 
 
  readln;                        { prazdne cteni }
  writeln (' stiknete enter pro navrat do menu');    { rika nam jak se mame dostat zpatky do hlavni nabidky }
  readln;                        { prazdne cteni }
 end;                          { konec druheho bodu }
 
 
3:begin                        { zacatek tretiho bodu }
 clrscr;                       { vymazani obrazovky }
 writeln ('         ***********************');   { vypsani textu }
 writeln ('         *** zobrazeni znaku ***');   { vypsani textu }
 writeln ('         ***********************');   { vypsani textu }
 
 writeln ('         A = @      N = Đ    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         B = $      O = \    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         C = !      P = ^    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         D = ~      Q = -    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         E = ř      R = .    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         F = |      S = >    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         G = )      T = <    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         H = (      U = ?    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         I = *      V = "    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         J = &      W = ő    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         K = %      X = [    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         L = :      Y = ]    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         M = Ń      Z = _    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         . = ó      ? = ÷    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         ! = }      , = {    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 writeln ('         - =       " = ď    ');  { vypsani znaku a jejich zasifrovani }
 readln;                           { prazdne cteni }
 writeln ('stiknete enter pro navrat do menu ');       { rika nam co mam jak se mame dostat do hlavni nabidky }
 readln;                           { prazdne cteni }
 end;                             { konec tretiho bodu }
 
 
4:begin                         { zacatek ctvrteho bodu }
clrscr;                         { vymazani obrazovky }
 writeln      (' ************************************* ');  { vypsani textu }
 writeln      (' *** zasifrovani textu z dokumentu *** ');  { vypsani textu }
 writeln      (' ************************************* ');  { vypsani textu }
 
 
  writeln ('zadejte cestu kam se vam prelozi zasifrovany text'); { rika kam nam aby jsme si zvolili cestu k ulozeni dokumentu }
 readln (sobur2);                     { Cesta tam kam chceme aby se nam ulozil soubor }
 Assign (s2,sobur2);
 writeln (' zadejte uplnou cestu k dokumentu,ktery chcete zasifrovat ');  { oznameni }
 readln (subor);                  { musime zadat uplne celou cestu ke souboru }
 writeln ('Tento text byl v dokumentu');      { oznameni }
 Assign (schranka3,subor);             { otevre nam soubor }
 reset (schranka3);                { provede vypsani celeho souboru na obrazovku }
 
 while (not (eof(schranka3)) ) do begin      { zajisti nam ze se vsechno vypsalo }
 Readln (schranka3,subor) ;            { precte nam vsechny udaje ze souboru }
 writeln (subor);                 { a timhle se vsechny znaky zobrazi }
 end;
 
 
 subor:=upcase(subor);              { vsechny pismena budou velka }
  for i:=1 to length(subor) do          { cyklu }
   begin                    { zacatek cyklu }
    case subor[i] of              { podminka }
     'A': x:=x+'@';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'B': x:=x+'$';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'C': x:=x+'!';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'D': x:=x+'~';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'E': x:=x+'ř';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'F': x:=x+'|';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'G': x:=x+')';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'H': x:=x+'(';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'I': x:=x+'*';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'J': x:=x+'&';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'K': x:=x+'%';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'L': x:=x+':';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'M': x:=x+'Ń';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'N': x:=x+'=';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'O': x:=x+'\';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'P': x:=x+'^';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'Q': x:=x+'-';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'R': x:=x+'.';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'S': x:=x+'>';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'T': x:=x+'<';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'U': x:=x+'?';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'V': x:=x+'"';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'W': x:=x+'ő';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'X': x:=x+'[';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'Y': x:=x+']';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     'Z': x:=x+'_';              { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '.' : x:=x+ 'ô';             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '?' : x:=x+ 'ň';             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '!': x:=x+ '}' ;             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     ',' : x:=x+ '{';             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '-' : x:=x+ '';             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     '"' : x:=x+ 'ď';             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     ' ' : x:=x+ 'ů';             { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
     end;                   { konec podminky }
   end;                     { konec cyklu }
   Writeln ('zasifrovany text je ');
    writeln (x);                { vypsani vsech znaku na obrazovku }
 
    readln;                   { prazdny radek }
    close (schranka3);             { zavreni dokumentu }
     Rewrite (s2);               { zapisovani do souboru }
    Write(s2,x);                { zapis do souboru }
 close (s2);                   { uzavreni souboru }
 
    writeln ('stiknete enter pro navrat do menu'); { oznameni jak se dostat do hlavniho menu }
    readln;                  { prazdne cteni }
end;                        { konec nacteni }
end;                        { konec ctvrteho bodu }
 
case volba of                   { podminka }
5:begin                      { zvoleni pateho bodu }
clrscr;                      { vymazani obrazovky }
 writeln     (' ************************************* ');  { vypsani textu }
 writeln     (' *** desifrovani textu z dokumentu *** ');  { vypsani textu }
 writeln     (' ************************************* ');  { vypsani textu }
  writeln ('zadejte cestu kam se vam prelozi desifrovany text'); { rika kam nam aby jsme si zvolili cestu k ulozeni dokumentu }
 readln (sobur3);                     { Cesta tam kam chceme aby se nam ulozil soubor }
 Assign (s3,sobur3);
 writeln (' zadejte uplnou cestu k dokumentu,ktery chcete desifrovat ');  { } 
 
 
 readln (soubor);                  { zadani uplne cesty k souboru }
 Assign (schranka4,soubor);             { Otevreni souboru }
 reset (schranka4);                 { vypsani souboru }
 
 while (not (eof(schranka4)) ) do begin       { zajisti nam ze se vsechno vypsalo }
 Readln (schranka4,soubor) ;             { precte nam vsechny udaje ze souboru }
 writeln (soubor);                 { a timhle se zajisti ze se vsechny znaky vypsaly }
 end;                        { konec podminky while }
 
 
 soubor:=upcase(soubor);               { vsechny pismena ktera se zobrazi budou velka }
  for i:=1 to length(soubor) do           { cyklus do te doby doku to neprevede vsechyn znaky }
   begin                      { zacatek cyklu }
    case soubor[i] of               { podminka }
   '@' : x:=x+ 'A';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '$' : x:=x+ 'B';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '!' : x:=x+ 'C';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '~' : x:=x+ 'D';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ř' : x:=x+ 'E';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '|' : x:=x+ 'F';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   ')' : x:=x+ 'G';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '(' : x:=x+ 'H';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '*' : x:=x+ 'I';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '&' : x:=x+ 'J';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '%' : x:=x+ 'K';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   ':' : x:=x+ 'L';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'Ń' : x:=x+ 'M';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'Đ' : x:=x+ 'N';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '\' : x:=x+ 'O';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '^' : x:=x+ 'P';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '-' : x:=x+ 'Q';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '.' : x:=x+ 'R';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '>' : x:=x+ 'S';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '<' : x:=x+ 'T';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '?' : x:=x+ 'U';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '"' : x:=x+ 'V';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ő' : x:=x+ 'W';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '[' : x:=x+ 'X';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   ']' : x:=x+ 'Y';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '_' : x:=x+ 'Z';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ô' : x:=x+ '.';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ň' : x:=x+ '?';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '}': x:=x+ '!' ;                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '{' : x:=x+ ',';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   '' : x:=x+ '-';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ď' : x:=x+ '"';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   'ů' : x:=x+ ' ';                  { pokud se objevi dany znak prevedeho na jiny znak }
   end;                        { konec podminky }
  end;                         { konec cyklu }
  writeln ('tohle bylo v zasifrovanem dokumentu');   { vypsani textu na obrazovku }
  writeln (x);                     { desifrovany text }
  readln ;                      { prazdne cteni }
  close (schranka4);                  { uzavreni dokumentu }
     Rewrite (s3);                 { zapisovani do souboru }
    Write(s3,x);               { zapis do souboru }
 close (s3);                   { uzavreni souboru }
 
  writeln ('stiknete enter pro navrat do menu '); { stiknutim enteru se dostaneme do hlavni nabidky }
  readln;                     { prazdne cteni }
  end;                      { povinny end }
  end;                      { konec pateho bodu }
case volba of                   { case }
6:begin                      { zacatek sesteho bodu }
clrscr;                      { vymazani obrazovky }
Writeln ('program pripravil Tomas badin' );    { vypsani na obrazovku }
 
end   ;                     { end }
end;                        { end musi byt }
  until (volba=6)                 { konec cyklu reapeat a until program se ukonci jen kdyz je zvoleno cislo 6 }
 
end.        { konec programu }