Program na čtení/zápis čísel z/do souboru

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Program: Cisla_subor.pas
Soubor exe: Cisla_subor.exe

Program na čtení/zápis čísel z/do souboru.
{ cisla_subor.pas                          }
{ Program na citanie/zapis cisel z/do suboru.            }
{                                  }
{ Author: ghostix                          }
{ Datum:20.04.2005               http://www.trsek.com }
program progcisla; 
uses crt; 
var  F:file of integer; 
   ODP:char; 
 
procedure VSTUP; 
 var FM:string[12]; 
   X:integer; 
 begin 
 write('Meno suboru na disku: '); 
 readln(FM); 
 assign(F,'C:\data\');
 rewrite(F); 
 repeat 
  write('Vlozit cislo: '); 
  readln(X); 
  write(F,X); 
  writeln('Vlozit dalsie cislo (nie - N) ?':52); 
 until upcase(readkey)='N'; 
 close(F); 
 end; 
 
procedure VYSTUP; 
 var FM:string[12]; 
   X:integer; 
 begin 
 write('Meno suboru na disku: '); 
 readln(FM); 
 assign(F,FM); 
 reset(f); 
 while not eof(F) do
  begin 
  read(F,X); 
  write(X:4); 
  end; 
 close(F); 
 readln 
 end; 
 
BEGIN 
repeat 
 clrscr; 
 gotoxy(1,10); 
 writeln('Vytvorit subor ............... V':50); 
 writeln; 
 writeln('Zobrazit subor ............... Z':50); 
 writeln; 
 writeln('Koniec ....................... K':50); 
 repeat ODP:=upcase(readkey); until (ODP='V')or(ODP='Z')or(ODP='K'); 
 clrscr; 
 case ODP of 
  'V' : VSTUP; 
  'Z' : VYSTUP; 
 end 
until ODP='K' 
END.