Hra kameň, papier, nožnice s počítačom

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Juraj Pupák
Program: Gamekmn.pas
Soubor exe: Gamekmn.exe

Hra kameň, papier, nožnice s počítačom.
{ GAMEKMN.PAS                            }
{ Hra kamen, papier, noznice s pocitacom.              }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Game;
uses crt;
 
Procedure Play;
var
 x : array [1..3] of string;
 a : integer;
 menu : integer;
 
begin
 writeln('1.kamen');
 writeln('2.papier');
 writeln('3.noznice');
 readln(menu);
 randomize;
 a := Random(3) + 1;
 x[1] := 'kamen';
 x[2] := 'papier';
 x[3] := 'noznice';
 writeln('Pocitac vybral : ' ,x[a]);
 
 IF menu = a THEN
 begin
  writeln('Remiza');
 end else
  begin
   IF ((menu = 1) and (a = 2)) or ((menu = 2) and (a = 3)) or ((menu = 3) and (a = 1)) THEN
    begin
     writeln('Vyhral pocitac');
    end else
     writeln('Vyhral si ty');
  end;
end;
 
var
 i,number : integer;
begin
 clrscr;
 writeln('Hra kamen, papier, noznice s pocitacom.');
 writeln('---------------------------------------');
 
 write('Zadaj pocet hier');
 readln(number);
 For i := 1 To number Do
 begin
  Play;
 end;
 readln;
end.