Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: 4prvky.pas
Soubor exe: 4prvky.exe

Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne.
{ 4PRVKY.PAS                            }
{ Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnani zostupne.   }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Usporiadaj; {Uspor. 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnani zostupne.}
var a:array[1..4] of integer;
  x:integer;
 
procedure Posun(x1,x2:integer);
var pom:integer;
begin
 pom:=a[x2];
 for x:=x2-1 downto x1 do a[x+1]:=a[x];
 a[x1]:=pom;
end;
 
BEGIN
 repeat
  writeln('Zadaj postupnost styroch cisel.');
  readln(a[1],a[2],a[3],a[4]);
  if a[2]>a[1] then Posun(1,2);  {Tieto tri riadky}
  if a[3]>a[1] then Posun(1,3);  {usporiadaju prve tri}
  if a[3]>a[2] then Posun(2,3);  {cleny postupnosti.}
 
  {Dalej sa porovna 4. clen s 2. a ak je vacsi, tak sa porovna s prvym a
   zacleni sa na 1. alebo 2. miesto. Ak nie je vacsi, tak sa porovna s
   tretim a zacleni sa na 3. alebo 4. miesto}
 
  if a[4]>a[2] then begin
   if a[4]>a[1] then Posun(1,4)
   else Posun(2,4);
  end
  else
   if a[4]>a[3] then Posun(3,4);
  for x:=1 to 4 do write(a[x],' ');
  writeln;
 until a[1]=0;
END.