Detekce dostupných grafických módu SVGA a VESA podporovaných BIOSem

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Detekcia.pas
Soubor exe: Detekcia.exe

Detekce dostupných grafických módu SVGA a VESA podporovaných BIOSem.
{ detekcia.pas                           }
{ Detekcia dostupnych grafickych modov SVGA a VESA podporovanych  }
{ BIOSom.                              }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Praca_s_SVGA_grafickymi_modmi_a_VESA_BIOSom;
const Hex:array[0..15] of char=('0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F');
type TBufferFunkcie00=record
    Signature:array[1..4] of char;
    Version:word;
    OEMNameOfs,OEMNameSeg:word; {toto je pointer}
    Capabilities:array[1..4] of byte;
    ModesOfs,ModesSeg:word;   {tiez pointer}
    Reserved:array[1..238] of byte;
   end;
   TBufferFunkcie01=record
    ModeAttr:word;
    WindowAAttr,WindowBAttr:byte;
    Granularity,Size,StartSegA,StartSegB:word;
    WPF:pointer;
    BytesPerLine,Width,Height:word;
    CharWidth,CHarHeight,NumOfPlanes,BytesPerPixel,NumOfBanks,MemoryModel,SizeOfBank,NumOfImagePages,Reserved:byte;
    {VBE Vesa 1.2+}
    RedMaskSize,RedMaskPos,GreenMaskSize,GreenMaskPos,BlueMaskSize,BlueMaskPos,MaskSize,MaskPos,DSMI,Res2:byte;
   end;
var b00:TBufferFunkcie00;
  b01:TBufferFunkcie01;
  navrat00,navrat01,c1,pom2:word;
  pom:byte;
  MOdy:array[1..15] of word absolute 3002:118;
procedure TestujUspesnost(navrat:word);
begin
 write('Funkcia ');
 if Lo(navrat)<>$4F then write('nie ');
 write('je podporovaná a ');
 if Hi(navrat)=$01 then write('ne');
 writeln('úspesne vykonaná.');
end;
BEGIN
 writeln;
 writeln;
 asm
  mov ax,seg b00
  mov es,ax
  mov di,offset b00
  mov ax,$4F00
  int $10
  mov navrat00,ax
  mov ax,seg b01
  mov es,ax
  mov di,offset b01
  mov ax,$4F01
  mov cx,$101
  int $10
  mov navrat01,ax
 end;
 write('Get SuperVGA Information. ');
 TestujUspesnost(navrat00);
 writeln('Verzia VESA: ',Hi(b00.Version),'.',Lo(b00.Version));
 write('Meno vyrobcu: ');
 pom:=1;c1:=0;
 while pom<>0 do begin
  pom:=Mem[b00.OEMNameSeg:b00.OEMNameOfs+c1];
  write(Chr(pom));
  Inc(c1);
 end;
 writeln;
 writeln('Zoznam podporovanych VESA modov: ');
 pom2:=MemW[b00.ModesSeg:b00.ModesOfs];c1:=2;
 while pom2<>$FFFF do begin
  case pom2 of
   $100:writeln('640 x 400, 256 farieb');
   $101:writeln('640 x 480, 256 farieb');
   $102:writeln('800 x 600, 16 farieb');
   $103:writeln('800 x 600, 256 farieb');
   $104:writeln('1024 x 768, 16 farieb');
   $105:writeln('1024 x 768, 256 farieb');
   $106:writeln('1280 x 1024, 16 farieb');
   $107:writeln('1280 x 1024, 256 farieb');
  {VBE Vesa 1.2+}
   $10D:writeln('320 x 200, 32768 farieb');
   $10E:writeln('320 x 200, 65536 farieb');
   $10F:writeln('320 x 200, 16776216 farieb');
   $110:writeln('640 x 480, 32768 farieb');
   $111:writeln('640 x 480, 65536 farieb');
   $112:writeln('640 x 480, 16776216 farieb');
   $113:writeln('800 x 600, 32768 farieb');
   $114:writeln('800 x 600, 65536 farieb');
   $115:writeln('800 x 600, 16776216 farieb');
   $116:writeln('1024 x 768, 32768 farieb');
   $117:writeln('1024 x 768, 65536 farieb');
   $118:writeln('1024 x 768, 16776216 farieb');
   $119:writeln('1280 x 1024, 32768 farieb');
   $11A:writeln('1280 x 1024, 65536 farieb');
   $11B:writeln('1280 x 1024, 16776216 farieb');
   $108:writeln('80 x 60 text');
   $109:writeln('132 x 25 text');
   $10A:writeln('132 x 43 text');
   $10B:writeln('132 x 50 text');
   $10C:writeln('132 x 60 text');
  end;
  pom2:=MemW[b00.ModesSeg:b00.ModesOfs+c1];
  c1:=c1+2;
 end;
 writeln;
 writeln('Get SuperVGA mode information - 640 x 480,256 farieb');
 TestujUspesnost(Navrat01);
END.