Interpolace Fergusonovou kubikou

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Ifk.pasMaingr.pas
Soubor exe: Ifk.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Interpolace Fergusonovou kubikou.
{ ifk.pas                              }
{ Interpolacia Fergussonovou kubikou.                }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Interpolacia_Fergussonovou_kubikou;
uses MainGr;
const Udaje:array[1..4,1..2] of integer=((20,180),(290,80),(-225,-230),(-147,-172));
                  {2 body a 2 vektory (po 2 suradnice)}
var i,j:integer;
  t,SumaX,SumaY:real;
  Koef:array[1..4] of real;
  PalP,MSFP:pointer;
  Krivka:array[1..100,1..2] of word;
procedure Vypocet;
begin
 t:=0;
 j:=1;
 repeat
  Koef[1]:=1+t*t*(2*t-3);
  Koef[2]:=t*t*(3-2*t);
  Koef[3]:=t+t*t*(t-2);
  Koef[4]:=t*t*(t-1);
  SumaX:=0;
  SumaY:=0;
  for i:=1 to 4 do begin
   SumaX:=SumaX+Koef[i]*Udaje[i,1];
   SumaY:=SumaY+Koef[i]*Udaje[i,2];
  end;
{  PolozBod(Round(SumaX)+5,Round(SumaY)+5,31);
  SumaX:=Udaje[1,1]
     +t*Udaje[3,1]
     +t*t*(-3*Udaje[1,1]-2*Udaje[3,1]+3*Udaje[2,1]-Udaje[4,1])
     +t*t*t*(2*Udaje[1,1]+Udaje[3,1]-2*Udaje[2,1]+Udaje[4,1]);
  SumaY:=Udaje[1,2]
     +t*Udaje[3,2]
     +t*t*(-3*Udaje[1,2]-2*Udaje[3,2]+3*Udaje[2,2]-Udaje[4,2])
     +t*t*t*(2*Udaje[1,2]+Udaje[3,2]-2*Udaje[2,2]+Udaje[4,2]);}
  PolozBod(Round(SumaX),Round(SumaY),31);
  Krivka[j,1]:=Round(SumaX);
  Krivka[j,2]:=Round(SumaY);
  t:=t+0.02;
  Inc(j);
 until t>=1;
end;
BEGIN
 InicializujGrafiku;
 Vypocet;
{ for i:=1 to 100 do PolozBod(Krivka[i,1],Krivka[i,2],0);}
 ReadLn;
 ZavriGrafiku;
END.