Snaží se najít najvetší prvočíslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Maxprvoc.pasMaxprv31.pasMaxprvo2.pasMaxprvo3.pasMaxprvo4.pasMaxprvo5.pas
Soubor exe: Maxprvoc.exeMaxprv31.exeMaxprvo2.exeMaxprvo3.exeMaxprvo4.exeMaxprvo5.exe

Snaží se najít najvetší prvočíslo. Každé nalezené zapíše do souboru
{ maxprvo2.pas                           }
{ Snazi sa najst najvecsie prvocislo. Kazde najdene zapise do suboru}
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
{$G+}
program Najvacsie_prvocislo;{vypise 2^44497-1 do suboru za 230 sekund}
const presnost=14000;
var f:text;
  x,y,mocnina,index,zac,kon:word;
  op:array[1..presnost] of byte;
BEGIN
 Assign(f,'maxprvoc.txt');
 Rewrite(f);
 mocnina:=44497;
 for x:=1 to presnost do op[x]:=0;
 op[presnost]:=1;
 zac:=ofs(op[1])-ofs(x);
 kon:=zac+presnost;
 index:=kon-1;
 asm
  mov ax,1
 @fory:
  mov bx,index    {instrukcia sa vykonava 44497 krat}
 @forx:
  shl byte([x+bx]),1 {44497*13395/2=298.018.657}
  cmp byte([x+bx]),9 {298.018.657}
  jbe @incx     {298.018.657}
  cmp bx,index    {149.009.328 - len pri preteceni, ktoreho pravdepodobnost je 50%}
  jne @nie      {149.009.328}
  dec index     {13.394 - ak sa zvysil pocet cislic}
 @nie:
  sub byte([x+bx]),10{148.995.934 - ak sa nezvysil pocet cislic}
  dec bx       {148.995.934}
  inc byte([x+bx])  {148.995.934}
  inc bx       {148.995.934}
 @incx:
  inc bx       {298.018.657}
  cmp bx,kon     {298.018.657}
  jb @forx      {298.018.657}
  inc ax       {44.497}
  cmp ax,mocnina   {44.497}
  jbe @fory     {44.497}
 end;         {spolu instrukcii:2.682.305.716, 11.662.198 instr. /s}
 op[presnost]:=op[presnost]-1;
 y:=1;
 while op[y]=0 do Inc(y);
 for x:=y to presnost do write(f,op[x]);
 Close(f);
END.