Snaží se najít najvetší prvočíslo

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Ľuboš Saloky
Program: Maxprvoc.pasMaxprv31.pasMaxprvo2.pasMaxprvo3.pasMaxprvo4.pasMaxprvo5.pas
Soubor exe: Maxprvoc.exeMaxprv31.exeMaxprvo2.exeMaxprvo3.exeMaxprvo4.exeMaxprvo5.exe

Snaží se najít najvetší prvočíslo. Každé nalezené zapíše do souboru
{ maxprvoc.pas                           }
{ Snazi sa najst najvecsie prvocislo. Kazde najdene zapise do suboru}
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Najvacsie_prvocislo;	{vypise 2^44497-1 do suboru (za 1 a pol hod.)}
const presnost=14000;
var op:array[1..presnost] of shortint;
  x,y,mocnina,poccif:word;
  f:text;
BEGIN
 Assign(f,'maxprvoc.txt');
 Rewrite(f);
 mocnina:=2000;poccif:=1;
 for x:=1 to presnost do op[x]:=0;
 op[presnost]:=1;
 for y:=1 to mocnina do begin
  for x:=presnost-poccif to presnost do begin
   op[x]:=op[x] shl 1;
   if op[x]>9 then begin
    op[x]:=op[x]-10;
    op[x-1]:=op[x-1]+1;
    if x=presnost-poccif+1 then Inc(poccif);
   end;
  end;
 end;
 op[presnost]:=op[presnost]-1;
 y:=1;
 while op[y]=0 do Inc(y);
 for x:=y to presnost do write(f,op[x]);
 Close(f);
END.