Paint Brush

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: KMP (Programy mladých programátorů)

Autor: Slavomír Hudák
Program: Proj1_0.pas
Soubor exe: Proj1_0.exe
Potřebné: Egavga.bgi

Paint Brush. Podarená náhrada známeho grafického editora.
{ PROJ1_0.PAS                            }
{                                  }
{ Author: Slavomir Hudak                      }
{ Date : 15.02.1997              http://www.trsek.com }
 
program Stargr_1_0;
uses crt,graph;
var gd,gm,x,y,h,xh,yh:integer;
  v:char;
procedure inst;
 begin
 clrscr;
 writeln('Pohyb sipkami do prava,do lava,hore,dole.');
 writeln('Kreslenie:');
 writeln('ENTER-vodorovna ciara.');
 writeln('BACKSPACE-zvisla ciara.');
 writeln('Mazanie:');
 writeln('Cislo 1-vodorovne ciary.');
 writeln('Cislo 2-zvisle ciary.');
 writeln('Klaves M nakresli palicku: \.');
 writeln('Klaves N nakresli palicku: /.');
 writeln('Klaves X maze palicku: \.');
 writeln('Klaves Z maze palicku: /.');
 v:=readkey;
end;
begin
 repeat;
 clrscr;
 textbackground(green);
 textcolor(15);
 gotoxy(25,5);write('   Hlavne MENU:   ');
 gotoxy(25,6);write('    1.Start    ');
 gotoxy(25,7);write('   2.Instrukcie   ');
 gotoxy(25,8);write('     ***     ');
 v:=readkey;
 textbackground(0);
 if v='2' then inst;
 until (v='1');
 if v='1' then begin;
 x:=100;y:=200;
 gd:=detect;initgraph(gd,gm, '');
 settextstyle(1,0,7);
 outtextxy(10,1,'Slavomir Hudak');
 delay(600);
 setcolor(blue);
 outtextxy(10,200,'present...');
 delay(100);
 sound(200);delay(550);
 sound(300);delay(550);
 sound(400);delay(550);
 sound(350);delay(450);
 sound(300);delay(450);
 sound(250);delay(450);
 sound(200);delay(450);
 sound(150);delay(450);
 sound(100);delay(450);
 sound(50);delay(450);
 sound(0);delay(400);
 nosound;
 delay(700);
 setcolor(14);
 cleardevice;
 settextstyle(2,0,7);
 outtextxy(1,1,'Jeden z prvych najlepsich GRAFICKYCH programov pre PC:');
 delay(200);
 settextstyle(1,0,7);
 outtextxy(1,200,'Projekt ver. 1.0');
 delay(200);
 cleardevice;
 outtextxy(65,250,'*** Loading ***');
 delay(100);
 settextstyle(0,0,0);
 setcolor(15);
 cleardevice;
 outtextxy(1,450,'Stlac lubovolnu klavesu,ked chces skoncit kreslenie hviezd.');
 outtextxy(1,460,'Okrem klavesy Enter,BackSpace,znaku M a N.');
 randomize;
 repeat
 xh:=random(640);yh:=random(480);
 line(xh,yh,xh,yh);
 delay(200);
 h:=h+1;
 until (keypressed);
 setcolor(white);
  if (v=#13) then begin
  line(1,1,400,400);
 end;
 outtextxy(1,1,'Znak ESC znamena KONIEC.');
 outtextxy(1,10,'Enter-palicka vodorovne.Mazanie-klaves 1.');
 outtextxy(1,20,'Medzera-palicka zvisle.Mazanie-klaves 2.');
 outtextxy(1,30,'Znak N-palicka /.Mazanie-klaves Z.');
 outtextxy(1,40,'Znak M-palicka \.Mazanie-klaves X.');
 setlinestyle(5,5,5);
 repeat;
  setcolor(14);
  if (v=#13) then begin
   line(x+2,y+2,x+20,y+2);
  end;
   if (v=#32) then begin
   line(x+2,y+2,x+2,y+20);
  end;
  if (v=#110) then begin
   line(x+1,y+1,x+20,y-18);
  end;
   if (v=#109) then begin
   line(x+1,y+1,x-17,y-17);
  end;
  setcolor(0);
  if (v=#49) then begin
   line(x+2,y+2,x+20,y+2);
  end;
  if (v=#50) then begin
  line(x+2,y+2,x+2,y+20);
  end;
  if (v=#122) then begin
   line(x+1,y+1,x+20,y-18);
  end;
   if (v=#120) then begin
   line(x+1,y+1,x-17,y-17);
  end;
 v:=readkey;
  if (v=#0) then begin
  v:=readkey;
  setcolor(0);
  line(x+5,y+5,x+5,y+10);
  if (v='K') then x:=x-20;   {KMHP}
  if (v='M') then x:=x+20;
  if (v='H') then y:=y-20;
  if (v='P') then y:=y+20;
  setcolor(2);
  line(x+5,y+5,x+5,y+10);
  repeat until keypressed;
 end;
 until (v=#27);
 closegraph;
 end;
end.