Geometry programs in Pascal

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Pages: [actual]  [11-20]  [21-30]  [31-36]

Order:1
Program: 3dpriam.pas

Finds out whether the points ABC are situated on the same bisector and retrieves the parametric equations of the A-B, A-C, B-C bisectors.Order:2
Program: Poilinp.pasPoilinu.pas
File exe: Poilinp.exePoilinu.tpu
need: Angeom02.tpuUninout.tpuEgavga.bgi
flow: Poilin.docAmater.txt
Example: Angeom02.pasUninout.pas

For units AnGeom02 (algebraics geometry) make function Distance_LP. This function compute distance between point and line.

FUNCTION Distance_LP(Line1:TLine; bodA:TPoint): Real;Order:3
bezier-bspline.pngAuthor: Neznámy (ozvi sa mi)
Program: Bezier-bspline.pas
File exe: Bezier-bspline.exe

Program na vyskreslovanie a porovnanie bezierovych a b-spline kriviek na zaklade uzivatelskeho vstupu.Order:4
Program: Bod_pria.pas

Finds out whether a point lies on a bisector.Order:5
Program: Bodtroj.pas

The program can choose 3 points from among all the present ones to create a triangle in plane with the largest area.Order:6
wall.pngAuthor: Aleš Kucik
web: www.webpark.cz/prog-pascal

Program: Dungeon.pas
File exe: Dungeon.exe
need: Wall.pcx

Demonštrační program na téma 3D DUNGEON
  • tento program by měl jednoduše nastíniť techniku, jak vykreslit nejaký 3D pohled
  • nedostatkem je špatná orientace v takovem dungeonu, protože se můžete otočit jen po 90 stupních
  • další nedostatek mnou použité metódy zobrazení objevíte, když se postavíte proti zdi rohu tak, že byste měli částečne po strane videt do chodby, po stranách se neobjevi zdi (a nebo jen kousek), i když by měly treba pokračovat. Ale tento nedostatek by měl jít odstranit.
Vysvetlivky: zdi jsou deleny na Z, A, B, C (od největší po nejmenší) postupne s poloviční délkou strany než predešlá napr. BSwall znamená - B Side wall - postranní zed velikosti BOrder:7
Program: Graf2d.pas
File exe: Graf2d.exe
need: Egavga.bgi

Zobrazí 2D graf prezentovaný nasledovnými funkciami. x = 6*(4+sin(t)+3*cos(t)-0.7*sin(2*t)+0.8*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*cos(t)-15
y = 6*(6+sin(t)+3*cos(t)-0.9*sin(2*t)+0.3*cos(15*t)+0.3*abs(cos(30*t)))*sin(t)
X, Y sú definované v FuncX(), FuncY().Order:8
Program: Grafmove.pas
File exe: Grafmove.exe
need: Egavga.bgiAritmet.pas

Program vykreslí graf funkcie zadanej z klávesnice v 3D priestore pričom dovolí tento graf otáčať v roznych osiach súmernosti (X,Y,Z), prípadne zvaščovať zmenšovať mierku zobrazenia. Vykreslovaciu funkciu si program vyžiada z klávesnice.Order:9
Program: Hranol.pas
flow: Hranol.jpg

Make the programs for calculates capacity and surface of prism.Order:10
kocka.pngProgram: Kocka.pas
File exe: Kocka.exe

Calculates the circumference of a cube.
Formula for circumference is 3·4·a.
Formula for surface is 6·a².
Formula for capacity is a³.

Description:
- a is length


Pages: [actual]  [11-20]  [21-30]  [31-36]