Animované autíčko v textovom režime

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Animauto.pas
Soubor ubuntu: Animauto

Animované autíčko v textovom režime
program anim_auto;
uses crt,dos;
var i:integer;
 
begin
 for i:=1 to 50 do begin
  gotoxy(i,1);write('     ************* ');
  gotoxy(i,2);write('     *************** ');
  gotoxy(i,3);write('     ***************** ');
  gotoxy(i,4);write('  ****************************** ');
  gotoxy(i,5);write(' ********************************* ');
  gotoxy(i,6);write(' *********************************** ');
  gotoxy(i,7);write('    *****      ***** ');
  gotoxy(i,8);write('    ***       *** ');
  delay(100);
 end;
 readln;
end.