Vypíše prvky matice 10x10 v poradí hodinových ručičiek

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Cirkus.pas
Soubor exe: Cirkus.exe
Soubor ubuntu: Cirkus

Vypíše prvky matice 10x10 v poradí hodinových ručičiek. Začiatok je na indexe [1,1], potom ďalší obvod [2,2], atď.
{ CIRKUS.PAS        Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vypiste prvky danej matice typu 10x10 v nasledujucom poradi:   }
{ najprv vypise obvod v smere hodinovych ruciciek s prvym prvkom s }
{ indexom [1,1] potom dalsi obvod atd.               }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program cirkus;
var m:array[1..10,1..10] of integer;
  c,x,y:integer;
 
begin
 WriteLn('Vypiste prvky danej matice typu 10x10 v kruhu');
 
 { nasledujucich 9 riadkov vygeneruje maticu automaticky }
 { vhodne pre testovanie }
 {
 for y:=1 to 10 do
 begin
  for x:=1 to 10 do
  begin
   m[x,y]:=y*10+x;
   Write(m[x,y],',');
  end;
  WriteLn;
 end;
 }
 
 { najprv zadanie hodnot }
 WriteLn('Zadaj jednotlive prvky matice');
 for x:=1 to 10 do
  for y:=1 to 10 do
  begin
   Write('m[',x,',',y,']=');
   ReadLn(m[x,y]);
  end;
 
 WriteLn('Matica v kruhu je:');
 
 { teraz vykreslime podla zadania }
 for c:=1 to 10 do
 begin
  { zlava doprava }
  for x:=0+c to 11-c do
   Write(m[x,c],',');
 
  { zhora nadol }
  for y:=1+c to 11-c do
   Write(m[11-c,y],',');
 
  { zprava vlavo }
  for x:=10-c downto 0+c do
   Write(m[x,11-c],',');
 
  { zdola nahor }
  for y:=10-c downto 1+c do
   Write(m[c,y],',');
 end;
 
 WriteLn;
 WriteLn('Hotovo');
 ReadLn;
end.