Tabuľka goniometrických funkcií sin, cos, tang

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Gonio.pas
Soubor exe: Gonio.exe

Tabuľka goniometrických funkcií. Nad zadaným intervalom zobrazí sínus, cosínus, tangens.
{ GONIO.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Tabužka goniometrických funkcií.                 }
{ Nad zadaným intervalom zobrazí sínus, cosínus, tangens.      }
{                                  }
{ Datum:23.03.2005               http://www.trsek.com }
 
program goniometria;
var x:real;
  a,b,alfa,i:integer;
function rad(alfa:integer):real;
begin
   rad:=pi/180*alfa;
end;
begin
   write('Uved interval:');
   read(a,b);writeln;
   writeln(' uhol   sinus   kosinus   tangens');writeln;
   for i:=a to b do
   begin
     write(i:5,sin(rad(i)):12:5,cos(rad(i)):12:5);
     write(sin(rad(i))/cos(rad(i)):12:5);
     writeln;
   end;
   writeln;readln;
end.