Program vyčíta telefóne čísla zo súboru a rozdelí podľa mobilných operátorov do súborov eurotel

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Juraj Pupák
Program: Phonenum.pas
Soubor exe: Phonenum.exe
Potřebné: Phonenum.txt

Program vyčíta telefóne čísla zo súboru a rozdelí podľa mobilných operátorov do súborov eurotel.txt a orange.txt.
{ PHONENUM.PAS                           }
{ Program vycita telefone cisla zo suboru a rozdeli podla      }
{ mobilnych operatorov do suborov eurotel.txt a orange.txt     }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program PhoneNumbers;
uses crt;
 
Procedure ZapisSubor(subor : string; vytvor : Boolean; moj_text : string);
 var
  Tsubor : Text;
begin
 Assign(Tsubor,subor);
 IF vytvor = True THEN
  begin
   Rewrite(Tsubor);
  end else
   begin
    Append(Tsubor);
   end;
 writeln(Tsubor,moj_text);
 close(Tsubor);
end;
 
var
 Vytvor,Vytvor_1 : Boolean;
 Tsubor : Text;
 Cislo,Code : integer;
 Cstr,Cstr_1 : string;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Triedim telefone cisla podla mobilnych operatorov');
 Assign(Tsubor,'PhoneNum.txt');
 Reset(Tsubor);
 Vytvor := True;
 Vytvor_1 := True;
 while not Eof(Tsubor) Do
  begin
   Readln(Tsubor,Cstr);
   Cstr_1 := copy(Cstr,4,1);
   Val(Cstr_1,Cislo,Code);
   IF (Cislo >= 1) and (Cislo <= 4) THEN
    begin
     ZapisSubor('Eurotel.txt',Vytvor,Cstr);
     Vytvor := False;
    end else
     begin
      ZapisSubor('Orange.txt',Vytvor_1,Cstr);
      Vytvor_1 := False;
     end;
  end;
 IF Code <> 0 THEN
  writeln('Error at position: ',Code);
 
 writeln('Cisla su rozdelene');
 readln;
end.