Zistí koľkokrát sa vo vete nachádza písmeno A

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Juraj Pupák
Program: Pismenoa.pas
Soubor exe: Pismenoa.exe

Zistí koľkokrát sa vo vete nachádza písmeno A.
{ PISMENOA.PAS                           }
{ Zisti kolkokrat sa vo vete nachadza pismeno A.          }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Pismeno_a;
uses crt;
var
 Cstr_veta : string;
 Cstr_1 : string;
 dlzka_vety : integer;
 index : integer;
 pocet_pismen_a : integer;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Zadaj vetu ukoncenu bodkou');
 readln(Cstr_veta);
 clrscr;
 dlzka_vety := length(Cstr_veta);
 For index := 1 To dlzka_vety Do
  begin
   Cstr_1 := Cstr_veta[index];
   IF Cstr_1 = 'a' THEN
    begin
     pocet_pismen_a := pocet_pismen_a + 1;
    end;
  end;
 writeln('Pocet pismen "a" sa vo vete nachadza ',pocet_pismen_a,' krat');
 readln;
end.