Z bodov v rovine vyberie 4 tak aby určovali najväčší štvorec

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Program: Rovstvor.pas
Soubor exe: Rovstvor.exe

Z bodov v rovine vyberie 4 tak aby určovali najväčší štvorec. Pozor, nie každá permutácia štyroch bodov v priestore určuje štvoruholník.
{ ROVSTVOR.PAS       Copyright (c) TrSek alias Zdeno Sekerak }
{ Vytvorte program, ktory z danej mnoziny bodov v rovine vyberie  }
{ styri urcujuce stvoruholnik s najvacsim obvodom.         }
{ Pozor, nie kazda permutacia styroch bodov v rovine urcuje     }
{ stvoruholnik.                           }
{                                  }
{ Datum:23.05.2004               http://www.trsek.com }
 
program stvorec_v_rovine;
const MAX=100;
var bod:array[1..2,1..MAX] of real;  { vsetky body }
  sbod:array[1..4] of integer;    { najdene body }
  obvod:real;
  poc:integer;
  i:integer;
  b1,b2,b3,b4:integer;
  d1,d2,d3,d4:real;
 
 
{ pomocou pytagorovej vety vypocitame dlzku strany }
function Dlzka(b1,b2:integer):real;
var a,b:real;
begin
 a:=bod[1,b1]-bod[1,b2];
 b:=bod[2,b1]-bod[2,b2];
 Dlzka:=sqrt(a*a+b*b);
end;
 
 
{ ak body vyhovuju pytagorovej vete tak su v pravom uhle }
function PravyUhol(b1,b2,b3:integer):boolean;
var a,b,c:real;
  c2:real;
begin
 a:=Dlzka(b1,b2);
 b:=Dlzka(b2,b3);
 c:=Dlzka(b3,b1);
 
 { aka ma byt dlzka ak je pravy uhol }
 c2:=sqrt(a*a+b*b);
 
 if(c=c2)then
  PravyUhol:=true
 else
  PravyUhol:=false;
end;
 
 
begin
 WriteLn('Z bodov v rovine vyberie 4 tak aby urcovali najvacsi stvorec.');
 Write('Zadaj pocet bodov v rovine (max=',MAX,'):');
 ReadLn(poc);
 
 WriteLn('Zadaj suradnice bodov');
 { zadavanie jednotlivych bodov }
 for i:=1 to poc do
 begin
  Write('Bod ',i,'-x='); ReadLn(bod[1,i]);
  Write('Bod ',i,'-y='); ReadLn(bod[2,i]);
 end;
 
 { priklad pre testovanie }
 {
 poc:=7;
 bod[1,1]:=3; bod[2,1]:=2;
 bod[1,2]:=3; bod[2,2]:=4;
 bod[1,3]:=5; bod[2,3]:=1;
 bod[1,4]:=5; bod[2,4]:=2;
 bod[1,5]:=5; bod[2,5]:=4;
 bod[1,6]:=1; bod[2,6]:=1;
 bod[1,7]:=1; bod[2,7]:=4;
 }
 
 obvod:=0;
 { urobime vsetky kombinacie }
 for b1:=1 to poc do
  for b2:=1 to poc do
  for b3:=1 to poc do
   for b4:=1 to poc do
   { rozne body }
   if((b1<>b2) and (b1<>b3) and (b1<>b4) and
     (b2<>b3) and (b2<>b4) and (b3<>b4))then
    begin
    d1:=Dlzka(b1,b2);
    d2:=Dlzka(b2,b3);
    d3:=Dlzka(b3,b4);
    d4:=Dlzka(b4,b1);
 
    { podmienky ze je to stvorec }
    { musi mat protilahle strany rovnake a mat prave uhly - stacia 3 }
    if((d1=d3) and (d2=d4) and
     PravyUhol(b1,b2,b3) and
     PravyUhol(b2,b3,b4) and
     PravyUhol(b3,b4,b1))then
    begin
     if( obvod < (d1+d2+d3+d4))then
     begin
      sbod[1]:=b1;
      sbod[2]:=b2;
      sbod[3]:=b3;
      sbod[4]:=b4;
      obvod:=d1+d2+d3+d4;
     end;
    end;
   end;
 
 { konecne }
 if(obvod=0)then
  WriteLn('Nenasiel som ziaden stvorec')
 else
 begin
  WriteLn('Maximalny obvod stvorca je=',obvod:0:3,' a maju ho tieto body.');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[1]]:0:3, ',',bod[2,sbod[1]]:0:3, ']');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[2]]:0:3, ',',bod[2,sbod[2]]:0:3, ']');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[3]]:0:3, ',',bod[2,sbod[3]]:0:3, ']');
  WriteLn('[',bod[1,sbod[4]]:0:3, ',',bod[2,sbod[4]]:0:3, ']');
 end;
 ReadLn;
end.