Program zlúči prvé riadky súborov FirstT.txt a SecondT.txt do súboru ResultT.txt

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Juraj Pupák
Program: Subor_sp.pas
Soubor exe: Subor_sp.exe
Potřebné: Firstt.txtSecondt.txt

Program zlúči prvé riadky súborov firstt.txt a secondt.txt do súboru resultt.txt.
{ SUBOR_SP.PAS                           }
{ Program zluci prve riadky suborov FirstT.txt a SecondT.txt    }
{ do suboru ResultT.txt                       }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Subor_SpojenieSuborov;
uses crt;
 var
  Tsubor,Tsubor_1,Tsubor_2 : Text;
  Cstr_Vysledny,Cstr_1,Cstr_2 : string;
 
begin
 clrscr;
 writeln('Program zluci prve riadky suborov FirstT.txt a SecondT.txt');
 writeln('do suboru ResultT.txt.');
 
 Assign(Tsubor_1,'FirstT.txt');
 Reset(Tsubor_1);
 while not Eof(Tsubor_1) Do
  begin
   Readln(Tsubor_1,Cstr_1);
  end;
 
 Assign(Tsubor_2,'SecondT.txt');
 Reset(Tsubor_2);
 while not Eof(Tsubor_2) Do
  begin
   Readln(Tsubor_2,Cstr_2);
  end;
 
 Cstr_Vysledny := Cstr_1 + Cstr_2;
 Assign(Tsubor,'ResultT.txt');
 Rewrite(Tsubor);
 writeln(Tsubor,Cstr_Vysledny);
 Close(Tsubor);
 
 readln;
end.