Tretia odmocnina ako výsledok riešenia binomickej rovnice

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Tretia_odmocnina.pas
Soubor exe: Tretia_odmocnina.exe

Tretia odmocnina ako výsledok riešenia binomickej rovnice. Newtonovou metódou použitím iteračného vzťahu
x[0]=1,
x[i+1]=x[i]+(A/sqr(x[i]-x[i])/3,
pričom výpočet končí, keď abs(x[i+1]-x[i]) je menšie epsilon, kde epsilon je požadovaná presnosť.
{ TRETIA_ODMOCNINA.PAS              Copyright (c) Pheo }
{ Tretia odmocnina ako vysledok riesenia binomickej rovnice     }
{ Newtonovou metodou pouzitim iteracneho vztahu           }
{  x[0]=1,   x[i+1]=x[i]+(A/sqr(x[i]-x[i])/3,          }
{ pricom vypocet konci, ked abs(x[i+1]-x[i])<epsilon, kde epsilon  }
{ je pozadovana presnost.                      }
{                                  }
{ Datum:26.04.2005               http://www.trsek.com }
 
program tretia_odmocnina;
var a,x,x1,eps:real;
i,j: integer;
begin
   writeln('Vypocet tretej odmocniny');
   write('zadaj hodnotu na odmocnenie,A>0:');
   readln(a);
   write('Vypocet s presnostou na desatinne miesta, pocet:');
   readln(j);
   i:=j;
   eps:=1;
   repeat
      eps:=eps/10;
      i:=i-1;
   until i=0;
   x1:=1;
	 i:=0;
   repeat
      x:=x1;
      x1:=x+(a/(x*x)-x)/3;
      i:=i+1;
   until abs(x1-x)<eps;
   writeln('Tretia odmocnina z ',a:0:2,' je ',x1:0:j);
   writeln('vysledok bol dosiahnuty po ',i,' krokoch');
   readln;
end.