Program roluje zadaný text zprava do ľava na obrazovke

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Peter
Program: Veta.pas
Soubor exe: Veta.exe

Program roluje zadaný text zprava do ľava na obrazovke.
{ VETA.PAS                   Copyright (c) Peter }
{ Program roluje zadany text.                    }
{                                  }
{ Datum:13.01.2007               http://www.trsek.com }
 
program vetaa;
uses crt;
var veta,v1,v2:string;
  x,y,dlzka,d:byte;
 
begin
 clrscr;
 write('Zadaj text: '); readln(veta);
 clrscr;
 x:=4; y:=10;
 dlzka:= length(veta);
 d:=0;
 repeat
  if d>0 then
      begin
      v1:=copy(veta, 1, d);
      v2:=copy(veta,d+1, dlzka);
      gotoxy(1,y); write(v2,' ');
      gotoxy(79-d,y); write(v1);
      d:=d+1;
      if d=dlzka+1 then begin x:=79-d; d:=0; end;
      end
    else
      begin
      gotoxy(x,y);
      write(veta, ' ');
      x:=x-1;
      if x=0 then d:=1;
      end;
 
  delay(60);
 until keypressed;
 
 readln;
end.