Program s procedúrou na krátenie zlomku s výpisom najväčšieho spoločného deliteľa

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategórie: Zadání z Pascalu

Autor: Pheo
web: pascalsource.ic.cz

Program: Zlomok.pas
Soubor exe: Zlomok.exe

Program s procedúrou na krátenie zlomku s výpisom najväčšieho spoločného deliteľa.
{ ZLOMOK.PAS                   Copyright (c) Pheo }
{ Program s procedúrou na krátenie zlomku s výpisom najväčšieho   }
{ spoločného deliteža.                       }
{ Datum:24.04.2003               http://www.trsek.com }
 
program zlomok;
uses crt;
var a,b,c,d,del :integer;
 
function nsd (x,y:integer):integer;
var p:integer;
begin
   while p<>0 do
   begin
     p:=x mod y;
     x:=y ;y:=p;
   end;
   nsd:=x;
end;
 
procedure kratenie (p,q:integer; var u,v,de:integer) ;
begin
   de:=nsd(p,q);
   u:=p div de; v:=q div de;
end;
 
begin
   clrscr;
   writeln ('zadaj citatela a menovatela zlomku');
   read (a,b);
   kratenie (a,b,c,d,del);
   writeln (a,'/',b,'=',c,'/',d,'  delitel=',del);
   repeat until keypressed
end.