1st Infinity Calculator

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategória: Programy v Pascale
1inca.pngProgram: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Súbor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
 • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
 • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
 • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov rad
program cislo;
uses crt,math;
 
var a,b: infinity;
 znova: boolean;
 
begin
 clrscr;
 randomize;
 
{ Sinus velkeho cisla }
{
 a.init('9928497293881');
 a.ScroolBarInit(2,20,70);
 a.Sin;
 
 writeln;
 writeln('=');
 a.writeln(BN_INFINITY, BN_INFINITY);
}
 
{ Sucet dvoch cisel zadanych v programe }
{
 a.init('1234567890123456789012345678901234567890');
 b.init('999999999999999999999');
 
 a.copy_real(0.00918237/1E+32);
 b.copy_int(-1234567890);
}
 
{ Rozne matematicke operacie cisel zadanych z klavesnice }
 clrscr;
 write('Zadaj a = ');
 a.readln;
 
 write('Zadaj b = ');
 b.readln;
 
 write('Zadaj znamienko (+,-,*,/,!) = ');
 znova:=true;
 while(znova) do begin
  znova:=false;
  case (readkey) of
   '+': a.plus (b);
   '-': a.minus(b);
   '*': a.multiply(b);
   '/': a.divide(b);
   '!': a.factorial;
  else znova:=true;
  end;
 end;
 
 writeln;
 writeln('=');
 a.writeln(BN_INFINITY,BN_INFINITY);
 readln;
end.