Programy v Pascale

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-66]

Poradie:1
1inca.pngProgram: 1inca.pasBignum.pasMath.pasUse_bn.pas
Súbor exe: 1inca.exe

Program dokáže počítať základné matematické operácie v ľubovoľnej presnosti. Ostatné matematické operácie sú riešené Taylorovými radmi.
Poznámky
  • Pre jednoduché použitie vo vašom programe pozrite use_bn.pas
  • Program je omedzený na 250 desatinných miest (vyšší počet je možné definovať pri kompilácii)
  • Počas zdĺhavých výpočtov užívateľ vidí ako konverguje Taylorov radPoradie:2
8smer.pngProgram: 8smer.pas
Súbor exe: 8smer.exe
Potrebné: Rutiny.pasTrsek.pasTajnicka.dat

Program rieši tajničku osemsmerovky. Ako vstup mu slúži súbor Tajnicka.dat v ktorom je popísaný formát tajničky, počet písmen riešenia a samozrejme slová, ktoré sa majú vyhľadávať.
Program neobsahuje editor tajničiek.Poradie:3
Program: Aritmet.pas
Súbor exe: Aritmet.tpu

Unit na výpočet akéhokoľvek aritmetického výrazu za pomoci rekurzií podľa stavby výrazu. Okrem aritmetických výrazov pozná sin(), cos(), int(), abs() a sqrt().Poradie:4
Program: Aritmeticky_vyraz.pas
Súbor exe: Aritmeticky_vyraz.exe

Vyhodnocení aritmetického výrazu soustavou procedur ve vztahu nepřímé rekurze podle formální gramatiky stavby výrazu.Poradie:5
ascii.pngProgram: Ascii.pas
Súbor exe: Ascii.exe
Súbor ubuntu: Ascii

Zobrazí ASCII tabuľku znakov 0-255. V časoch programovania pre DOS to bol veľmi úspešný program.
Pred svojím spustením si zapamatá podklad a potom ho vráti spať.Poradie:6
auto.pngProgram: Auto.pas
Súbor exe: Auto.exe
Potrebné: Cisel.pasAuta.datSpz.cis

Program je určený na evidenciu áut vo firme. Eviduje ŠPZ auta, spotrebu, počet najazdených kilometrov, dátum generálnej opravy. Program dokáže generovať grafy. Pre ukladanie dát používa štruktúru vytvorenú cez type.Poradie:7
Program: Bar_graph.pas
Súbor exe: Bar_graph.exe

Náhodne generovaný bargraf použiteľný v pascale. V premenej count je počet stĺpcov, v poli value sú jednotlivé hodnoty.Poradie:8
Program: Cedecko.pas
Súbor exe: Cedecko.exe

Program na ovládanie CD-ROM. Zistí počet CD-ROM, pridelené písmena, spustí/zastaví prehrávanie audio.Poradie:9
Program: Chess_queen.pas
Súbor exe: Chess_queen.exe

Program rieši problém umiestnenia 8 dám na šachovnicu tak, aby sa vzájomne neohrozovali.Poradie:10
Program: Comp.pas
Súbor exe: Comp.exe

Program názorne zobrazí rozdiely medzi dvoma súbormi. Názvy súborov sa zadávajú ako parametre programu.


Stránky: [aktuálna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-66]