Not

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from NOT)
Jump to navigation Jump to search

Bitová negace (NOT)

NOT vrací bitovou negaci (doplněk jedničky) výrazu.

NOT Výraz

Výraz musí být v absolutní přímé hodnotě.

Tabulka
A NOT A
0 1
1 0
Výsledek
Absolutní přímá hodnota.