Reálné typy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
(Redirected from Single)
Jump to navigation Jump to search

Reálný typ obsahuje množinu hodnot, které jsou podmnožinou reálných čísel, které mohou být reprezentovány ve formátu pohyblivé řádové čárky s pevným počtem číslic.

Hodnota čísla v pohyblivé řádové čárce je tvořena z tří hodnot, M, B a E, takových, že M x B E = N, kde B je vždy 2, a M i E jsou celé hodnoty v rozsahu reálného typu.

Turbo Pascal obsahuje pět předdefinovaných typů čísel v pohyblivé řádové čárce. Každý z těchto typů má svůj specifikovaný rozsah a přesnost.

Typ Rozsah Číslic Bajtů
real 2.9e-39..1.7e38 11-12 6
single 1.5e-45..3.4e38 7-8 4
double 5.0e-324..1.7e308 15-16 8
extended 3.4e-4932..1.1e4932 19-20 10
comp -9.2e18..9.2e18 19-20 8


Pozn.: Typ comp je 64-bitové celé číslo (integer) v rozsahu od

 (-263 + 1) do (263 - 1).


Turbo Pascal podporuje dva modely generování kódu pro reálné typy:

  • Softwarový, {$N-}
  • Hardwarový 8087, {$N+}

Direktiva kompilátoru $N slouží k přepínání mezi těmito dvěma modely.

V režimu $N+, direktiva překladače $E řídí, zda v cílovém kódu bude zahrnuta softwarová emulační knihovna 8087.