$DEFINE

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače DEFINE. Definuje podmiňující symbol jména Symbol.

Syntaxe
{$DEFINE Symbol}

Definovaný symbol se stává známým pro zbytek kompilace, dokud se neobjeví direktiva $UNDEF Symbol.

$DEFINE Symbol nemá žádný efekt, je-li Symbol již definován.