$I: Vložený soubor

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Přikazuje překladači zahrnout do překladu zdrojový text v souboru uvedeného jména (include file).

Syntaxe
{$I JménoSouboru}
Typ

Lokální

Popis

Implicitní rozšíření pro JménoSouboru je .PAS.

Jestliže JménoSouboru nespecifikuje adresář, Turbo Pascal hledá soubor

  • nejdříve v aktuálním adresáři
  • potom v adresářích, specifikovaných ve vstupním boxu Include Directories (nebo v adresáři určeném parametrem /I v povelovém řádku dávkového překladače TPC).

Vkládaný soubor je překladačem vložen do textu právě v místě direktivy {$I JménoSouboru}. Vkládané soubory mohou být vnořovány maximálně do úrovně 15.

POZN.: Vkládaný soubor nesmí být specifikován uvnitř příkazové části (bloku).

Všechny příkazy mezi slovy begin a end musí být uloženy v jednom zdrojovém souboru.