$LINE

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro je číslo řádky aktuálního editačního okna. Pokud aktivní okno není editační, řetězec se nastaví do 0.