$NOSWAP

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Toto makro přikazuje IDE při spouštění programu nepřepínat do uživatelské obrazovky.

$NOSWAP vyvolá stavový box, který oznamuje, jaký program je spuštěn.

Toto makro používejte s makrem $CAP MSG (filtr)

$O: Generování ovrlejového kódu   (pouze reálný režim)

Povoluje, zakazuje generování ovrlejového kódu.

 Syntaxe:    {$O+} nebo {$O-}
 Implicitně:  {$O-}
 Typ:      Globální
 Menu:     [X] Overlays Allowed
Režim {$O+}

V tomto režimu generátor kódu provádí speciální opatření při předávání konstantních parametrů typu string a set z jedné ovrlejové procedury či funkce do druhé.

Použijete-li {$O+} v jednotce, neznamená to, že ji musíte používat jako ovrlej. Tento režim pouze zajišťuje, že jednotka jako ovrlej použita být může.

Vyvíjíte-li jednotky, které hodláte použít jak v ovrlejovaných, tak v neovrlejovaných aplikacích, kompilujte je s {$O+}.

Poznámky

Direktiva {$O+} se téměř vždy používá spolu s direktivou {$F+}, aby se uspokojily požadavky správce ovrlejí na vzdálená volání.

Viz také
$O JménoJednotky