$R: Soubor zdrojů

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Pro Windows a chráněný režim. Určuje jméno souboru zdrojů, který bude vložen do aplikace nebo knihovny.

 Syntaxe:       {$R JménoSouboru}
 Typ:           Globální
Popis

Implicitní rozšíření pro JménoSouboru je .RES. soubor musí být soubor zdrojů pro Windows.

Jestliže u JménaSouboru není specifikován adresář, Turbo Pascal hledá

  • nejdříve v aktuálním adresáři
  • potom v adresářích, specifikovaných ve vstupním boxu Options|Directories|Resource Directories (nebo v adresářích určených parametrem /R v příkazové řádce dávkového překladače TPCW).


Pokud použijete direktivu v jednotce, jméno souboru zdrojů bude přímo zapsáno do výsledného souboru .TPU. V kódu nejsou žádné kontroly, zda tento soubor existuje.


Když je aplikace nebo knihovna spojována, soubory zdrojů zadané ve všech jednotkách a v programu nebo knihovně jsou zpracovány. Každý zdroj v každém souboru zdrojů je zkopírován do do právě vykonávaného souboru .EXE nebo .DLL.