$UNDEF

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Podmíněná direktiva překladače UNDEF. Ruší definici dříve definovaného podmiňujícího symbolu Symbol.

Syntaxe
{$UNDEF Symbol}

Symbol je pro zbytek kompilace zapomenut, dokud není obnoven direktivou $DEFINE Symbol.

Direktiva $UNDEF Symbol nemá žádný efekt, jestliže Symbol je nedefinovaný.