Booleovské typy

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Booleovské typy mohou nabývat tyto 2 hodnoty:

True - pravda nebo 1
False - nepravda nebo 0


Tady jsou popsány tři předdefinované typy: Boolean, WordBool a LongBool.

Syntaxe
type  Boolean = (False, True);
    WordBool = (False, True);
    LongBool = (False, True);
Popis
Tyto typy mají následující velikost:
 • typ Boolean má velikost jako Byte (8 bitů)
 • typ WordBool má velikost jako Word (16 bitů)
 • typ LongBool má velikost jako Longint (32 bitů)


Protože typy Boolean jsou výčtové ordinální typy, platí tyto vztahy:
False < True
Ord(False) = 0
Ord(True) = 1
Succ(False) = True
Pred(True) = False


Typ Boolean je preferovaný typ a zabírá nejméně paměti. Typy WordBool a LongBool existují hlavně z důvodu kompatibility s prostředím Windows.


Ve výrazech tyto relační operátory produkují výsledky typu Boolean.

=  <>  >  <  >=  <=  IN


Z důvodů kompatibility s Windows, typy Boolean mohou pracovat i s jinými ordinálními hodnotami než 0 a 1.

Hodnota výraz typu Boolean je False, když jeho ordinální hodnota je 0, a True, když je jeho ordinální hodnota je nenulová.

Booleovské operátory not, and, or a xor pracují testem na 0 (False) nebo nenulovou hodnotu (True), ale vždy vrací výsledek s ordinální hodnotou 0 nebo 1.