DosExitCode

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 16:42, 2 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Uses DOS)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Vrací výstupní kód podprocesu.

Deklarace
function DosExitCode: Word;
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Nižší bajt je kód, odeslaný končícím procesem.
Vyšší bajt je nastaven na:
Typ Ukončení Vyšší Bajt
Normální 0
Ctrl-C 1
Chyba zařízení 2
procedura Keep 3
Viz také
Exec
Keep


Vzorový příklad

 { DOSXCODE.PAS }
 { Vzorový příklad pro DosExitCode a Exec }
 {$M $4000,0,0 }  { 16K zásobník, žádná halda }
 uses Dos;
 var
  ProgramName, CmdLine: string;
 begin
  Write('Program (úplná cesta): ');
  ReadLn(ProgramName);
  Write('Příkazový řádek programu ', ProgramName, ': ');
  ReadLn(CmdLine);
  WriteLn('Do Exec...');

  SwapVectors;
  Exec(ProgramName, CmdLine);
  SwapVectors;

  WriteLn('...zpět z Exec');
  if DosError <> 0 then{ Chyba? }
   WriteLn('Chyba DOSu #', DosError)
  else
   WriteLn('Exec úspěšný. ', 'Výstupní kód synovského procesu = ', DosExitCode);
 end.