MSDOS

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Borland Pascal a Turbo Pascal definují symbol MSDOS, který indikuje, že operační prostředí je MS-DOS nebo PC-DOS v reálném režimu.

Compiler | Target | Platform je nastavena do Real Mode.