MSDOS

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Revision as of 12:35, 8 October 2012 by Zdeno Sekerák (talk | contribs) (1 revízia: Direktivy překladača)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Borland Pascal a Turbo Pascal definují symbol MSDOS, který indikuje, že operační prostředí je MS-DOS nebo PC-DOS v reálném režimu.

Compiler | Target | Platform je nastavena do Real Mode.