SwapVectors

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Vymění navzájem vektory přerušení v SaveIntXX.

Deklarace
procedure SwapVectors;
Režim
Reálný, Chráněný
Poznámky
Vymění navzájem obsahy pointrů SaveIntXX v jednotce System a aktuální obsahy vektorů přerušení. SwapVectors je obvykle použito těsně před a ihned po volání Exec. Tím je zajištěno, že volaný proces nepoužije žádné obsluhy přerušení, instalované aktuálním procesem, a naopak.


Viz také
Exec


Vzorový příklad

{ Getenv.PAS }
{ Vzorový příklad pro funkci GetEnv. }
{$M 8192,0,0}
uses Dos;
var Command: string[79];
begin
 Write('Zadejte příkaz DOSu: ');
 Readln(Command);
 if Command <> then
  Command := '/C ' + Command;
 SwapVectors;
 Exec(GetEnv('COMSPEC'), Command);
 SwapVectors;
 if DosError <> 0 then
  Writeln('Nelze spustit COMMAND.COM');
end.