WINDOWS

From Delphi & Pascal (česká wiki)
Jump to navigation Jump to search

Turbo Pascal vždy definuje symbol WINDOWS, který indikuje, že pracujete s nadstavbou operačního systému MS-WINDOWS.

Compiler|Target|Platform je nastavena do Windows.


Pro jiné verze Turbo Pascalu a operačních systémů existují odpovídající symboly (MSDOS, VER60, atd.).