Program na riešenie sústavy lineárnych rovníc typu 3x3 pomocou Cramerovho pravidla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Programy zos C, C++

Zrobil: ZSSR
Program: Cramer.c

Program na riešenie sústavy lineárnych rovníc typu 3x3 pomocou Cramerovho pravidla. Všetky premenné sú typu double.
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define n 3
 
void Info()
{
   printf("***********************************************\n");
   printf("*Program na vypocet korenov riesenia sustavy *\n");
   printf("*linearnych algebraickych rovnic Cramerovym  *\n");
   printf("*sposobom typu 3x3.              *\n");
   printf("*                       *\n");
   printf("*Autor:ZSSR   Licencia:free   Verzia:1.1*\n");
   printf("***********************************************\n\n");
}
 
void Vstup1(double matica[n][n])         /* matica sustavy S */
{
   int i, j;
 
   for(i=0;i<n;i++){
           printf("Zadaj postupne prvky %d. riadku matice 3x3:\n", (i+1));
           for(j=0;j<n;j++) scanf("%lf", &matica[i][j]);
           }
   printf("\n\n");
}
 
void Vstup2(double vektor[n]) /* vektor pravych stran */
{
   int i;
 
   printf("Zadaj postupne hodnoty vektora pravych stran:\n");
   for(i=0;i<n;i++) scanf("%lf", &vektor[i]);
   printf("\n\n");
}
 
double Determinant(double matica[n][n])  /* Sarussovo riesenie */
{
    double d1, d2, d3, det;
 
    d1=matica[0][0]*((matica[1][1]*matica[2][2])-(matica[2][1]*matica[1][2]));
    d2=matica[0][1]*(-1)*((matica[1][0]*matica[2][2])-(matica[2][0]*matica[1][2])); 
    d3=matica[0][2]*((matica[1][0]*matica[2][1])-(matica[2][0]*matica[1][1])); 
    det=d1+d2+d3;
 
    return det;
}
 
void Riesenie(double m[n][n], double b[n], double x[n], double D) /* vysledok */
{
   int i, j;
   double doc[n], det;
 
   for(i=0;i<n;i++){
           for(j=0;j<n;j++){
                    doc[j]=m[j][i];
                    m[j][i]=b[j];
                    }
           det=Determinant(m);
           x[i]=det/D;
           for(j=0;j<n;j++){
                    m[j][i]=doc[j];
                    }
           }
}   
 
int main()
{
  double smatica[n][n], bvektor[n], xvektor[n], det;
 
  Info();
  Vstup1(smatica);
  det=Determinant(smatica);
  if(det!=0){
                Vstup2(bvektor);
                Riesenie(smatica, bvektor, xvektor, det);
                printf("Riesenie: [%8.3lf, %8.3lf,", xvektor[0], xvektor[1]);
                printf(" %8.3lf] \n\n", xvektor[2]); 
                }
                else {
                  printf("Dane sustavy rovnic nemaju riesenie!\n\n");
                  }
  system("pause");
  return 0;
}