Program po stlačení ľubovoľného klávesu napíše jeho kódovu hodnotu v tabuľke ASCII

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Andrew DiE
Program: Code2.pas
Subor exe: Code2.exe

Program po stlačení ľubovoľného klávesu napíše jeho kódovu hodnotu v tabuľke ASCII.
{ CODE2.PAS                             }
{ Program po stlaceni lubovolneho klavesu napise jeho kodovu    }
{ hodnotu v tabulke ASCII.                     }
{                                  }
{ Author: Andrew DiE                        }
{ Datum: 18.08.2005              http://www.trsek.com }
 
program ASCII_code;
uses crt;
var Z,X:char;
 
procedure default;
 begin
 textbackground(Black);textcolor(White);
 end;
 
procedure HELP_roh;
 begin
 gotoxy(74,1);
 textbackground(LightGray);
 textcolor(Red);write('F1');
 textcolor(Black);writeln(' Help');
 end;
 
Begin
 clrscr;
 textcolor(White);
 write('Program sa spusta');
 delay(500); write('.');
 delay(400); write('.');
 delay(400); write('.');
 delay(400); writeln(' OK');
 HELP_roh;default;
 
 repeat
 Z:=readkey;
 X:=z;
 textcolor(LightBlue);
 write('"',Z,'"');
 textcolor(White);
 write('=>');
 textcolor(LightRed);
 write(ord(Z),' ');
 if X=#0 then
  if readkey=#59 then
	 begin
	 clrscr;
     textcolor(white);
     writeln('HELP : Program napise kod znaku na kl vesnici, program ukoncĄs stlacenĄm ESC');
     delay(3000);
     clrscr;
     write('Program bezi');
     HELP_roh;default;
     end;
 until Z=#27;
 clrscr;
 textcolor(White);
 write('Program sa vypĄna');
 delay(400);write('.');
 delay(400);write('.');
 delay(400);write('.');
End.