Andrej Badinka

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [aktualna]

Poradze:1
Zrobil: Andrej Badinka
Program: Zozstud.pas
Subor exe: Zozstud.exe
Ukaľka: Student.txtStudent.dat

Zoznam na studentov...
Dajú sa vytvára» nové zoznamy, otvára» existujúce, alebo exportova» do prehµadného tex»áku...
Myą nefunguje, ale ovládanie je pomocou klávesy Alt+prísluąná klávesa ktorá je zvýraznená.


Stranky: [aktualna]