Program ako ukážka odrazu loptičky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch
odraz.jpgZrobil: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Odraz.pas
Subor exe: Odraz.exe

Program ako ukážka odrazu loptičky. Loptička zanecháva stopu, takže tvorí zaujímave obrazce.
{ ODRAZ.PAS                             }
{ Program ako ukazka odrazu lopticky. Lopticka zanechava stopu   }
{ takze tvori zaujimave obrazce.                  }
{                                  }
{ Datum:16.03.2000               http://www.trsek.com }
 
uses Crt, Graph;
 
var b,a,x2,y2,x1,y1,x,y,i, Gd, Gm: Integer;
 
 
begin
 randomize;
 Gd := Detect;
 InitGraph(Gd, Gm, '');
 
 if GraphResult <> grOk then
  Halt(1);
 
 x:=random(630);
 y:=random(470);
 a:=random(2);
 b:=random(2);
 
 if a=1 then x1:=-4
    else x1:=4;
 if b=1 then y1:=-4
    else y1:=4;
 
 setcolor(0);
 
 repeat
  PieSlice(x,y,0,360,5);
  x2:=x;
  y2:=y;
  x:=x+x1;
  y:=y+y1;
 
  if x<= 10 then x1:=-x1;
  if y<= 10 then y1:=-y1;
  if x>=630 then x1:=-x1;
  if y>=470 then y1:=-y1;
 
  circle(x2,y2,5);
 until keypressed;
 
 CloseGraph;
end.