Vypočíta priemerny plat zo zadaných platov za jednotlivé mesiace

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Plat.pas
Subor exe: Plat.exe

Vypočíta priemerny plat zo zadaných platov za jednotlivé mesiace.
{ PLAT.PAS                Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Vypocita priemerny plat zo zadanych platov za jednotlive mesiace. }
{                                  }
{ Datum:12.03.2000               http://www.trsek.com }
 
program priemerny_plat;
uses crt;
 
var
 a : byte;
 b,plat : longint;
 priemer : real;
begin
 clrscr;
 for a:= 1 to 12 do
 begin
  Write('Napis plat v ',a,' mesiaci : ');
  Readln(plat);
  b:=b+plat;
 end;
 priemer:=b/12;
 Writeln('Priemerny plat je ',priemer:10:10);
 readkey;
end.