Výpočet nosnosti vý»ahu

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ján Benkovič
web: www.tbteacher.host.sk

Program: Vytah.pas

Výpočet nosnosti vý»ahu. Zadáva sa počet µudí.
{ VYTAH.PAS               Copyright (c) Jan Benkovic }
{ Vypocet nosnosti vytahu. Zadas pocet ludi.            }
{                                  }
{ Datum:12.03.2000               http://www.trsek.com }
 
program vytah;
uses crt;
 
var
 nosnost,vaha,ludi,a,b : longint;
 
begin
 clrscr;
 Write('Napis nosnost vytahu : ');
 Readln(nosnost);
 Write('Naspi pocet ludi, ktory sa budu viest : ');
 Readln(ludi);
 for a := 1 to ludi do
 begin
  Write('Naspis vahu ',a,' cloveka : ');
  Readln(vaha);
  b:=b+vaha;
 end;
 if b < nosnost then Writeln('Vytah nespadne')
 else if b=nosnost then Writeln('Vyjde to akurat')
   else Writeln('Vytah spadne');
 readkey;
end.