LED - ovládanie lediek klávesnice

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Jojko
Program: Led.pas
Subor exe: Led.exe

Program zapína/vypína led na klávesnici.
{ LED.PAS                              }
{ Program zapina/vypina led na klavesnici              }
{                                  }
{ Author: jojko                           }
{ Datum: 22.07.2007              http://www.trsek.com }
 
uses crt;
 
begin
 while not keypressed do
 begin
  port[$3f2]:=$30; {zapinanie}
  delay(200);
  port[$3f2]:=$00; {vypinanie}
  delay(200);
 end;
 while keypressed do readkey;
end.