Program vypočíta objem kocky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: RaptoR
Program: Objem_kocky.pas
Subor exe: Objem_kocky.exe

Program vypočíta objem kocky.
{ OBJEM_KOCKY.PAS                          }
{ Program vypocita objem kocky.                   }
{                                  }
{ Author: RaptoR (Juraj Danis)                   }
{ Date :19.1.2009               http://www.trsek.com }
 
program objem_kocky;
uses crt;
var a,vys:real;
  c:char;
 
BEGIN
repeat
clrscr;
writeln('VYPOCITAM OBJEM KOCKY    ');
writeln;
writeln('-----------------------------');
writeln('-----------------------------');
writeln;
writeln('ZADAJ ROZMER STRANY KOCKY  ');
readln(a);
vys:=a*a;
writeln;
writeln('-----------------------------');
writeln('OBJEM KOCKY = ',vys:2:2,' cm3');
writeln('-----------------------------');
writeln;
writeln('OPAKOVAT VYPOCET? y/n');
readln(c);
until c='n';
end.