Odmocnina realizovaná základnými aritmetickými operáciami

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: KMP (Programy mladňakoch

Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Odmocni.pas
Subor exe: Odmocni.exe

Odmocnina realizovaná základnými aritmetickými operáciami.
{ odmocni.pas                            }
{ Odmocnina realizovana zakladnymi aritmetickymi operaciami.    }
{                                  }
{ Author: Ľuboš Saloky                       }
{ Datum: 01.01.1996              http://www.trsek.com }
 
program Vypocet_odmocniny;
var x,err:integer;
  r,v1,v2:real;
  s:string;
  presne:boolean;
begin
 writeln('Zadaj cislo');
 readln(s);
  {Vypocitam odhad - pocet cifier bude polovica zo zadaneho cisla}
 v1:=1;
 for x:=1 to length(s) do if x mod 2=0 then v1:=v1*10;
 if Length(s) mod 2=0 then v1:=v1/3;
  {Odmocnim prvu cislicu}
 Val(s[1],x,err);
 if (x>2) and (x<7) then v1:=v1*2;
 if x>6 then v1:=v1*3;
 writeln('1.odhad: ',v1:1:9);
  {Vypocet odmocniny metodou odhadov}
 Val(s,r,err);
 writeln('Malo by vyjst: ',sqrt(r):1:9);
 presne:=false;
 repeat
  v2:=(v2+r/v1)/2;
  writeln(v2:1:9);
  if Abs(v1-v2)<0.001 then presne:=true;
  v1:=v2;
 until presne;
 writeln('Dosiahnuta presnost 0.001, vysledok: ',v2:1:9);
 readln;
end.