Ľuboš Saloky

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Stranky: [aktualna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-83]

Poradze:1
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: 320x200.pas
Subor exe: 320x200.exe
Mušiš mac: Fastgr.pas

Program ukazuje bars frištovnu grafiku 320 x 200 bodzikoch.Poradze:2
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: 3D1.pas
Subor exe: 3D1.exe
Mušiš mac: Maingr.pas

Ukaže šregom kocku vof 3D.Poradze:3
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: 3dsearch.pas
Subor exe: 3dsearch.exe

Prehľadávanie knižníc materiálov 3D Studia. Zistí ktoré bitmapy v 3DStudio sú zbytočné a ktoré chýbajú.Poradze:4
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: 3x3det.pas
Subor exe: 3x3det.exe

Program vypočíta determinat matice 3x3.Poradze:5
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: 4prvky.pas
Subor exe: 4prvky.exe

Usporiadanie 4-prvkovej postupnosti na 5 porovnaní zostupne.Poradze:6
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: 80387.pas
Subor exe: 80387.exe

Program počíta časovo náročné matematické operácie za pomoci inštrukcií koprocesora 80387 a asembleru.
Operácie
- násobenie
- odčítanie
- odmocnina
- sinus
- argustangens
- faktoriálPoradze:7
ack.pngZrobil: Ľuboš Saloky
Program: Abk.pas
Subor exe: Abk.exe

Program kreslí bezierove krivky.Poradze:8
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Ack.pas
Subor exe: Ack.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou. Kubický B-spline. Ešte rýchlejšia verzia v asembleri tu saloky/ackasm.Poradze:9
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Ackasm.pas
Subor exe: Ackasm.exe

Aproximácia Coonsovou kubikou v asembleri. Kubicky B-spline.Poradze:10
Zrobil: Ľuboš Saloky
Program: Animacie.pas
Subor exe: Animacie.exe
Mušiš mac: Mukogr.pasMukoutil.pasMyska.pas

Editor animácií.


Stranky: [aktualna]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-83]