Logickß hra zßpalky, poslednř prehrßva

Delphi & Pascal (Ŕeskß wiki)
P°ejÝt na: navigace, hledßnÝ
Kategorija: KMP (Programy mlad˛akoch
z35.pngZrobil: Martin Truben
Program: Z35.pas
Subor exe: Z35.exe

Toto je hra zßpalky. Je to jednoduchß logickß hra, v ktorej m˘żete hra╗ bu´ proti poŔÝtaŔu, alebo proti ´al╣iemu hrßŔovi. Na zaŔiatku hry s˙ 3 kopy v ktorřch s˙ zßpalky. HrßŔi si striedavo za sebou ╗ahaj˙ z třchto k˘p. Ten kto uż nem˘że ╗aha╗, pretoże uż nie je v żiadnej kope zßpalka, prehrßva.
{ Z35.PAS                              }
{ Toto je hra zapalky. Je to jednoducha logicka hra, v ktorej    }
{ mozete hrat bud proti pocitacu alebo proti dalsiemu hracovi.   }
{ Na zaciatku hry su 3 kopy v ktorych su zapalky. Hraci si striedavo}
{ za sebou tahaju z tychto kop. Ten kto si uz nemoze tahat, pretoze }
{ uz nie je v ziadnej kope zapalka, prehrava.            }
{                                  }
{ Author: Martin Truben                       }
{ Datum: 12.10.2005              http://www.trsek.com }
 
program z35;
uses crt;
var stlp, stlp2, stlp3, z1, z2, z3, kopa4, pocet, tahac, zap1, zap2, zap3 : integer;
  uvod, ukoncenie, xx, yy, spust,xxx, textcol1, textcol2, yyy, xxx2, yyy2 : integer; {procedure uvodom}
  meno2, meno, spustam : string;
  zaciatok1, nekoncim : boolean;
 
procedure vyhralsi;
begin
 
  clrscr;
 xxx:=7;
 yyy:=3;
 textmode(1000);
 textcol1:=1;
 repeat
  textcolor(textcol1);
  clrscr;
  gotoxy(xxx,yyy-2);write ('Gratulujem ti ');
  gotoxy(xxx,yyy);write ('     ');
  gotoxy(xxx,yyy+3);write('   o ');
  gotoxy(xxx,yyy+5);write('     ');
  gotoxy(xxx,yyy+6);write('     ');
  gotoxy(xxx,yyy+7);write('     ');
  gotoxy(xxx,yyy+8);write('    ');
  gotoxy(xxx,yyy+9);write('   ');
  textcol1:=textcol1+1;
  if (textcol1=15) then textcol1:=1;
  xxx:=xxx+1;
  yyy:=yyy+1;
 
  delay(100);
 until (xxx=32);
  xxx2:=34;
 yyy2:=25;
  textcol2:=1;
  repeat
  textcolor(textcol2);
  clrscr;
  gotoxy(xxx2,yyy2-2);write(' k vyhre ');
  gotoxy(xxx2,yyy2);write ('     ');
  gotoxy(xxx2,yyy2+3);write('   o ');
  gotoxy(xxx2,yyy2+5);write('    ');
  gotoxy(xxx2,yyy2+6);write('    ');
  gotoxy(xxx2,yyy2+7);write('    ');
  gotoxy(xxx2,yyy2+8);write('   ');
  gotoxy(xxx2,yyy2+9);write('  ');
  textcol2:=textcol2+1;
  if (textcol2=15) then textcol2:=1;
  xxx2:=xxx2+1;
  yyy2:=yyy2-1;
  delay(100);
  until(yyy2=2);
end;
 
 
 
procedure RozdelenieKop;
begin
  clrscr;
 textcolor(white);
 gotoxy(2,2);write(' ',meno,', napis pocet zapaliek v 1. stlpci (max.999) ');
 readln(z1);
 if (z1<0) or (z1>999) then
 repeat
 clrscr;
 gotoxy(2,2);
 if (z1<0) then
 begin
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  write(' ',meno,', Toto cislo musi byt kladne, zadaj nove cislo ');
 end;
 if (z1>999) then
 begin
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  write(' ',meno,', Zadaj cislo do 999 ')
 end;
 readln(z1);
 until (z1>-1) and (z1<1000);
 textcolor(blue);
 clrscr;
 gotoxy(2,2);write(' ',meno,', napis pocet zapaliek v 2. stlpci (max999) ');
 readln(z2);
 if (z2<0) or (z2>999) then
 repeat
 clrscr;
 gotoxy(2,2);
 if (z2<0) then
 begin
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  write(' ',meno,', Toto cislo musi byt kladne, zadaj nove cislo ');
 end;
 if (z2>999) then
 begin
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  write(' ',meno,', Zadaj cislo do 999 ');
 end;
 readln(z2);
 until(z2>-1) and (z2<1000);
 textcolor(red);
 clrscr;
 gotoxy(2,2);write(' ',meno,', napis pocet zapaliek v 3. stlpci (max999) ');
 readln(z3);
 if (z3<0) or (z3>999) then
 repeat
 clrscr;
 gotoxy(2,2);
 if (z3<0) then
 begin
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  write(' ',meno,', Toto cislo musi byt kladne, zadaj nove cislo ');
 end;
 if (z3>999) then
 begin
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  write(' ',meno,', Zadaj cislo do 999 ');
 end;
 readln(z3);
 until (z3>-1) and (z3<1000);
end;
 
 
 
 
 
procedure TahHraca1( var k1, k2, k3 : integer);
begin
  textcolor(7);
  writeln(' ║   ║   ║   ║ ');
  write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',meno,', napis stlpec z ktoreho chces tahat ');
  read(kopa4);
  if (kopa4=1) and (k1=0) then
   repeat
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tu nie su zapalky,tahaj z ineho stlpca ');
     readln(kopa4);
    end;
   until (kopa4=2) or (kopa4=3);
  if (kopa4=2) and (k2=0) then
   repeat
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tu nie su zapalky,tahaj z ineho stlpca ');
     readln(kopa4);
    end;
   until (kopa4=1) or (kopa4=3);
  if (kopa4=3) and (k3=0) then
   repeat
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tu nie su zapalky,tahaj z ineho stlpca ');
     readln(kopa4);
    end;
   until (kopa4=1) or (kopa4=2);
  repeat
   if (kopa4<1) or (kopa4>3) then
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', su iba tri stlpce, tahaj si z troch stlpcov ');
     read(kopa4);
    end;
  until (kopa4>0) and (kopa4<4);
  write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', napis kolko zapaliek chces tahat ');
  read(pocet);
  repeat
   if (pocet<1) then
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tak sa tahat neda, tahaj znova   ');
     read(pocet);
    end;
 
   if (kopa4=1) then
    begin
     repeat
      if (pocet>k1) then
       begin
        write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tolko zapaliek v kope nezostalo, tahaj znova ');
        read(pocet);
       end;
     until (pocet=k1) or (pocet<k1);
    end;
 
   if (kopa4=2) then
    begin
     repeat
      if (pocet>k2) then
       begin
        write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tolko zapaliek v kope nezostalo, tahaj znova ');
        read(pocet);
       end;
     until (pocet=k2) or (pocet<k2);
    end;
 
   if (kopa4=3) then
    begin
     repeat
      if (pocet>k3) then
       begin
        write(' ║   ║   ║   ║  ',meno,', tolko zapaliek v kope nezostalo, tahaj znova ');
        read(pocet);
       end;
     until (pocet=k3) or (pocet<k3);
    end;
  until (pocet>0);
  case kopa4 of
  1 : if (k1-pocet)>-1 then k1:=k1-pocet;
  2 : if (k2-pocet)>-1 then k2:=k2-pocet;
  3 : if (k3-pocet)>-1 then k3:=k3-pocet;
  end;
end;
 
 
 
 
procedure TahHraca(var k1, k2, k3 : integer);
begin
  textcolor(7);
  writeln(' ║   ║   ║   ║ ');
  write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',meno2,', napis stlpec z ktoreho chces tahat ');
  read(kopa4);
  if (kopa4=1) and (k1=0) then
   repeat
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tu nie su zapalky,tahaj z ineho stlpca ');
     readln(kopa4);
    end;
   until (kopa4=2) or (kopa4=3);
  if (kopa4=2) and (k2=0) then
   repeat
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tu nie su zapalky,tahaj z ineho stlpca ');
     readln(kopa4);
    end;
   until (kopa4=1) or (kopa4=3);
  if (kopa4=3) and (k3=0) then
   repeat
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tu nie su zapalky,tahaj z ineho stlpca ');
     readln(kopa4);
    end;
   until (kopa4=1) or (kopa4=2);
  repeat
   if (kopa4<1) or (kopa4>3) then
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', su iba tri stlpce, tahaj si z troch stlpcov ');
     read(kopa4);
    end;
  until (kopa4>0) and (kopa4<4);
  write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', napis kolko zapaliek chces tahat ');
  read(pocet);
  repeat
   if (pocet<1) then
    begin
     write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tak sa tahat neda, tahaj znova   ');
     read(pocet);
    end;
 
   if (kopa4=1) then
    begin
     repeat
      if (pocet>k1) then
       begin
        write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tolko zapaliek v kope nezostalo, tahaj znova ');
        read(pocet);
       end;
     until (pocet=k1) or (pocet<k1);
    end;
 
   if (kopa4=2) then
    begin
     repeat
      if (pocet>k2) then
       begin
        write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tolko zapaliek v kope nezostalo, tahaj znova ');
        read(pocet);
       end;
     until (pocet=k2) or (pocet<k2);
    end;
 
   if (kopa4=3) then
    begin
     repeat
      if (pocet>k3) then
       begin
        write(' ║   ║   ║   ║  ',meno2,', tolko zapaliek v kope nezostalo, tahaj znova ');
        read(pocet);
       end;
     until (pocet=k3) or (pocet<k3);
    end;
  until (pocet>0);
  case kopa4 of
  1 : if (k1-pocet)>-1 then k1:=k1-pocet;
  2 : if (k2-pocet)>-1 then k2:=k2-pocet;
  3 : if (k3-pocet)>-1 then k3:=k3-pocet;
  end;
end;
 
 
 
procedure TahPocitaca(var k1, k2, k3 : integer);
begin
 
 if (k1>(k2 xor k3)) then
  begin
  textcolor(2);
   write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ','     taham z 1. stlpca: ',k1-(k2 xor k3));
    if (k1-(k2 xor k3)=0) then
     writeln (' zapaliek        ');
    if (k1-(k2 xor k3)=1) then
     writeln (' zapalku        ');
    if (k1-(k2 xor k3)>1) and (k1-(k2 xor k3)<5) then
     writeln (' zapalky        ');
    if (k1-(k2 xor k3)>4) then
     writeln (' zapaliek        ');
   if k1-(k2 xor k3)>-1 then k1 := (k2 xor k3);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
   writeln(' ');
   exit
  end;
 
randomize;
stlp:=random(2)+1;
zap1:=random(k1)+1;
zap2:=random(k2)+1;
zap3:=random(k3)+1;
 if ((k1-(k2 xor k3))=0) then
 begin
 textcolor(2);
  if (k2>0) and (k3=0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: ',zap2);
    if (zap2=0) then
     writeln (' zapaliek        ');
    if (zap2=1) then
     writeln (' zapalku        ');
    if (zap2>1) and (zap2<5) then
     writeln (' zapalky        ');
    if (zap2>4) then
     writeln (' zapaliek        ');
    k2:= (k2-zap2);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
   writeln(' ');
   exit
   end;
  if (k2=0) and (k3>0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: ',zap3);
    if (zap3=0) then
     writeln (' zapaliek        ');
    if (zap3=1) then
     writeln (' zapalku        ');
    if (zap3>1) and (zap3<5) then
     writeln (' zapalky        ');
    if (zap3>4) then
     writeln (' zapaliek        ');
    k3:= (k3-zap3);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k2>0) and (k3>0) then
   begin
    if (stlp=1) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: ',zap2);
     if (zap2=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap2=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap2>1) and (zap2<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap2>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
     k2:= (k2-zap2);
     write(' ║   ║   ║   ║  ');
     writeln(' ');
    end;
    if (stlp=2) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: ',zap3);
     if (zap3=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap3=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap3>1) and (zap3<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap3>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
     k3:= (k3-zap3);
     write(' ║   ║   ║   ║  ');
     writeln(' ');
    end;
   end;
   exit
 end;
 
  if (k2>(k1 xor k3)) then
  begin
  textcolor(2);
   write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ','     taham z 2. stlpca: ',k2-(k1 xor k3));
    if (k2-(k1 xor k3)=0) then
     writeln (' zapaliek        ');
    if (k2-(k1 xor k3)=1) then
     writeln (' zapalku        ');
    if (k2-(k1 xor k3)>1) and (k2-(k1 xor k3)<5) then
     writeln (' zapalky        ');
    if (k2-(k1 xor k3)>4) then
     writeln (' zapaliek        ');
   if k2-(k1 xor k3)>-1 then k2 := (k1 xor k3);
   write(' ║   ║   ║   ║  ');
   writeln(' ');
   exit
  end;
 
randomize;
stlp2:=random(2)+1;
 
 if ((k2-(k1 xor k3))=0) then
 begin
 textcolor(2);
  if (k1>0) and (k3=0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: ',zap1);
     if (zap1=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap1=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap1>1) and (zap1<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap1>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
    k1:= (k1-zap1);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1=0) and (k3>0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: ',zap3);
     if (zap3=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap3=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap3>1) and (zap3<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap3>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
    k3:= (k3-zap3);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1>0) and (k3>0) then
   begin
    if (stlp2=1) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: ',zap1);
     if (zap1=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap1=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap1>1) and (zap1<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap1>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
     k1:= (k1-zap1);
     write(' ║   ║   ║   ║  ');
     writeln(' ');
    end;
    if (stlp2=2) then
    begin
      write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: ',zap3);
     if (zap3=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap3=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap3>1) and (zap3<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap3>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
      k3:= (k3-zap3);
      write(' ║   ║   ║   ║  ');
      writeln(' ');
      exit
    end;
   end;
   exit
 end;
 
  if (k3>(k2 xor k1)) then
  begin
  textcolor(2);
   write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ','     taham z 3. stlpca: ',k3-(k2 xor k1));
    if (k3-(k2 xor k1)=0) then
     writeln (' zapaliek        ');
    if (k3-(k2 xor k1)=1) then
     writeln (' zapalku        ');
    if (k3-(k2 xor k1)>1) and (k3-(k2 xor k1)<5) then
     writeln (' zapalky        ');
    if (k3-(k2 xor k1)>4) then
     writeln(' zapaliek        ');
   if k3-(k2 xor k1)>-1 then k3 := (k2 xor k1);
   write(' ║   ║   ║   ║  ');
   writeln(' ');
   exit
  end;
 
randomize;
stlp3:=random(2)+1;
 
 if ((k3-(k2 xor k1))=0) then
 begin
 textcolor(2);
  if (k1>0) and (k2=0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: ',zap1);
     if (zap1=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap1=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap1>1) and (zap1<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap1>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
    k1:= (k1-zap1);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1=0) and (k2>0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: ',zap2);
     if (zap2=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap2=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap2>1) and (zap2<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap2>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
    k2:= (k2-zap2);
    write(' ║   ║   ║   ║  ');
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1>0) and (k2>0) then
   begin
    if (stlp3=1) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: ',zap1);
     if (zap1=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap1=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap1>1) and (zap1<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap1>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
     k1:= (k1-zap1);
     write(' ║   ║   ║   ║  ');
     writeln(' ');
    end;
    if (stlp3=2) then
    begin
      write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: ',zap2);
     if (zap2=0) then
      writeln (' zapaliek        ');
     if (zap2=1) then
      writeln (' zapalku        ');
     if (zap2>1) and (zap2<5) then
      writeln (' zapalky        ');
     if (zap2>4) then
      writeln (' zapaliek        ');
      k2:= (k2-zap2);
      write(' ║   ║   ║   ║  ');
      writeln(' ');
    end;
   end;
   exit
 end;
 
end;
 
 
 
procedure TahPocitacaLahky(var k1, k2, k3 : integer);
begin
 
randomize;
 
 
 
randomize;
stlp:=random(2)+1;
 
 
 if (k1>0) then
  begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: zopar zapaliek');
    k1:= (k1-(random(k1)+1));
    writeln(' ');
    exit
  end
 else
 begin
 textcolor(2);
  if (k2>0) and (k3=0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: zopar zapaliek');
    k2:= (k2-(random(k2)+1));
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k2=0) and (k3>0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: zopar zapaliek');
    k3:= (k3-(random(k3)+1));
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k2>0) and (k3>0) then
   begin
    if (stlp=1) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: zopar zapaliek');
     k2:= (k2-(random(k2)+1));
     writeln(' ');
    end;
    if (stlp=2) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: zopar zapaliek');
     k3:= (k3-(random(k3)+1));
     writeln(' ');
    end;
   end;
   exit
 end;
 
 
 
randomize;
stlp2:=random(2)+1;
 
 if (k2>0) then
  begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: zopar zapaliek');
    k2:= (k2-(random(k2)+1));
    writeln(' ');
    exit
  end
  else
 begin
 textcolor(2);
  if (k1>0) and (k3=0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: zopar zapaliek');
    k1:= (k1-(random(k1)+1));
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1=0) and (k3>0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: zopar zapaliek');
    k3:= (k3-(random(k3)+1));
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1>0) and (k3>0) then
   begin
    if (stlp2=1) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: zopar zapaliek');
     k1:= (k1-(random(k1)+1));
     writeln(' ');
    end;
    if (stlp2=2) then
    begin
      write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: zopar zapaliek');
      k3:= (k3-(random(k3)+1));
      writeln(' ');
      exit
    end;
   end;
   exit
 end;
 
 
randomize;
stlp3:=random(2)+1;
 
 if (k3>0) then
  begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 3. stlpca: zopar zapaliek');
    k3:= (k3-(random(k3)+1));
    writeln(' ');
    exit
  end
  else
 begin
 textcolor(2);
  if (k1>0) and (k2=0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: zopar zapaliek');
    k1:= (k1-(random(k1)+1));
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1=0) and (k2>0) then
   begin
    write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: zopar zapaliek');
    k2:= (k2-(random(k2)+1));
    writeln(' ');
    exit
   end;
  if (k1>0) and (k2>0) then
   begin
    if (stlp3=1) then
    begin
     write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 1. stlpca: zopar zapaliek');
     k1:= (k1-(random(k1)+1));
     writeln(' ');
    end;
    if (stlp3=2) then
    begin
      write(' ║ ',k1:3,' ║ ',k2:3,' ║ ',k3:3,' ║  ',' taham z 2. stlpca: zopar zapaliek');
      k2:= (k2-(random(k2)+1));
      writeln(' ');
    end;
   end;
   exit
 end;
 
end;
 
 
 
 
var x, y, gd, gm, u, i, lt, hra, kopa1, kopa2, tah, kopa3, zaciatok, zaciatok2 :integer;
  zap, vyhra, prehra : boolean;
  a, b : string;
 
 
 
 
begin
 clrscr;
 zap:=false;
 vyhra:=false;
 tah:=0;
 x:=2;
 y:=3;
 u:=0;
 
 
 
begin
  spustam:= '.';
  zaciatok1:= false;
  nekoncim:=false;
  textcolor(6);
  gotoxy(4,12);write('Program sa spusta');
  for spust := 1 to 50 do
  begin
   write(spustam);
   delay(30);
  end;
  textmode(100);
  clrscr;
  gotoxy(2,2);
  textcolor(9);write('1.');
  textcolor(15); writeln('Nova hra ');
  textcolor(9);write(' 2.');
  textcolor(15); writeln('Navod ku hre ');
  textcolor(9);write(' 3.');
  textcolor(15); writeln('Koniec ');
  gotoxy(2,7);write('Vyber si co chces urobit: ');
  read(uvod);
  repeat
  if (uvod<1) or (uvod>3) then
   begin
    gotoxy(2,10);
    textcolor(15);write('zadaj ');
    textcolor(9);write('1. 2. ');
    textcolor(15);write('alebo ');
    textcolor(9);write('3. ');
    gotoxy(26,10);write('    ');
    gotoxy(26,10);read(uvod);
 
   end;
  until (uvod=1) or (uvod=2) or (uvod=3);
 
  xx:=13;
  yy:=13;
 
  if (uvod=1) then zaciatok1:= true;
 
  if (uvod=2) then
  begin
   textcolor(2);
   repeat
    gotoxy(1,xx); write('╔═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗');
    gotoxy(1,xx+1);write('║                                       ║');
    gotoxy(1,yy); write('╚═════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝');
    gotoxy(1,yy-1);write('║                                       ║');
    xx:=xx-1;
    yy:=yy+1;
    delay(60);
    if (yy=26) then
    begin
 
    textcolor(14);
    textbackground(4);
    gotoxy(2,2);
    writeln(' Toto je hra zapalky. Je to jednoducha logicka hra, v ktorej mozete hrat  ');
    gotoxy(2,3);writeln(' bud proti pocitacu alebo proti dalsiemu hracovi. Na zaciatku hry su 3   ');
    gotoxy(2,4);writeln(' kopy v ktorych su zapalky. Hraci si striedavo za sebou tahaju z tychto   ');
    gotoxy(2,5);writeln(' kop. Ten kto si uz nemoze tahat, pretoze uz nie je v ziadnej kope     ');
    gotoxy(2,6);writeln(' zapalka, prehrava.                             ');
    end;
   until (yy=26);
   readln;
  end;
   readln;
 
 
  if (uvod=3) then
  begin
   textcolor(10);
   gotoxy(2,13);write(' To vazne chces uz ukoncit tuto hru (a/n)? ');
   writeln;
   writeln;
   textcolor(9);write('     1. ');
   textcolor(15); writeln('ano ');
   writeln;
   textcolor(9);write('     2. ');
   textcolor(15); writeln('nie ');
   gotoxy(46,13);read(ukoncenie);
   repeat
    if (ukoncenie<1) or (ukoncenie>2) then
     begin
      gotoxy(10,19);
      textcolor(15);write('zadaj ');
      textcolor(9);write('1. ');
      textcolor(15);write('alebo ');
      textcolor(9);write('2. ');
      gotoxy(29,19);write('    ');
      gotoxy(29,19);read(ukoncenie);
 
     end;
   until (ukoncenie=1) or (ukoncenie=2);
   if (ukoncenie=2) then nekoncim:=true;
   readln;
  end;
end;
 
 
 
  if (zaciatok1) or (nekoncim) then
  begin
  clrscr;
  textmode(100);
  gotoxy(31,7);
  textcolor(10);
  write(' Ako sa volas ? ');
  read(meno);
  textcolor(10);
  gotoxy(10,9);write('vyber si ci chces hrat proti ');
  gotoxy(10,11);
  textcolor(9);write('1. ');
  textcolor(15);write('pocitacu ');
  gotoxy(10,13);
  textcolor(9);write('2. ');
  textcolor(15);write('alebo proti inemu hracovi ');
  read(hra);
  repeat
  if (hra<1) or (hra>2) then
   begin
    gotoxy(15,17);
    textcolor(15);write('zadaj ');
    textcolor(9);write('1. ');
    textcolor(15);write('alebo ');
    textcolor(9);write('2. ');
    gotoxy(33,17);write('    ');
    gotoxy(33,17);read(hra);
 
   end;
  until (hra=1) or (hra=2);
 if(hra=1) then
  begin
   clrscr;
   readln(a);
   gotoxy(30,7);
   textcolor(10);
   write('vyber si typ hry ');
  gotoxy(10,11);
  textcolor(9);write('1. ');
  textcolor(15);write('lahka ');
  gotoxy(10,13);
  textcolor(9);write('2. ');
  textcolor(15);write('tazka ');
  readln(lt);
  repeat
  if (lt<1) or (lt>2) then
   begin
    gotoxy(15,17);
    textcolor(15);write('zadaj ');
    textcolor(9);write('1. ');
    textcolor(15);write('alebo ');
    textcolor(9);write('2. ');
    gotoxy(33,17);write('    ');
    gotoxy(33,17);read(lt);
 
   end;
  until (lt=1) or (lt=2);
  end;
  if (lt=2) then
  begin
   begin
    clrscr;
    gotoxy(25,11);
    textcolor(10);write('vyber si kto zacina tuto hru: ');
    gotoxy(15,13);
    textcolor(9); write('1.');
    textcolor(15);write(' zacinas ty');
    gotoxy(15,15);
    textcolor(9); write('2.');
    textcolor(15);write(' zacina pocitac ');
    read(zaciatok);
   end;
  repeat
  if (zaciatok<1) or (zaciatok>2) then
   begin
    gotoxy(15,17);
    textcolor(15);write('zadaj ');
    textcolor(9);write('1. ');
    textcolor(15);write('alebo ');
    textcolor(9);write('2. ');
    gotoxy(33,17);write('    ');
    gotoxy(33,17);read(zaciatok);
 
   end;
  until (zaciatok=1) or (zaciatok=2);
  end;
 if (zaciatok=1) then
 
 begin
 RozdelenieKop;
 begin
  clrscr;
  kopa1 :=z1;
  kopa2 :=z2;
  kopa3 :=z3;
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  write('                               ');
  textbackground(1);
  write('Zapalky');
  textbackground(4);
  writeln('(verzia1)');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  write(' ╔');textcolor(white);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(blue);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(red);write('═════');
  textcolor(7);writeln('╗ ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ║─────║─────║─────║ ');
  gotoxy(1,y+1);
  repeat
  TahHraca1(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then vyhra:= true;
  TahPocitaca(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then prehra:=true;
 y:=y+2;
 x:=x+2;
 u:=u+5;
 tah:= tah+1;
 
   until (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0);
  writeln(' ║   ║   ║   ║  ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ╚═════╩═════╩═════╝ ':15);
    if vyhra then
    begin
  writeln ('            ',meno,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
  readln;
  vyhralsi;
    end
  else
  begin
  writeln ('             ',meno,', prehral si!');
  if tah=1 then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahov');
  readln;
  end;
 
 end;
 readln;
 end;
 
 
 
 
 
 if (zaciatok=2) then
 begin
 RozdelenieKop;
 begin
  clrscr;
  kopa1 :=z1;
  kopa2 :=z2;
  kopa3 :=z3;
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  write('                               ');
  textbackground(1);
  write('Zapalky');
  textbackground(4);
  writeln('(verzia1)');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  textcolor(7);
  write(' ╔');textcolor(white);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(blue);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(red);write('═════');
  textcolor(7);writeln('╗ ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ║─────║─────║─────║ ');
  gotoxy(1,y+1);
  TahPocitaca(kopa1, kopa2, kopa3);
  repeat
  TahHraca1(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then vyhra:= true;
  TahPocitaca(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then prehra:=true;
 y:=y+2;
 x:=x+2;
 u:=u+5;
 tah:= tah+1;
 
   until (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0);
  writeln(' ║   ║   ║   ║  ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ╚═════╩═════╩═════╝ ':15);
    if vyhra then
    begin
  writeln ('            ',meno,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
  readln;
  vyhralsi;
    end
  else
  begin
  writeln ('             ',meno,', prehral si!');
  if tah=1 then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahov');
  readln;
  end;
 
 end;
 readln;
 end;
 
 
 
 if(lt=1) then
  begin
  begin
   begin
    clrscr;
    gotoxy(25,11);
    textcolor(10);write('vyber si kto zacina tuto hru: ');
    gotoxy(15,13);
    textcolor(9); write('1.');
    textcolor(15);write(' zacinas ty');
    gotoxy(15,15);
    textcolor(9); write('2.');
    textcolor(15);write(' zacina pocitac ');
    read(zaciatok);
   end;
  repeat
  if (zaciatok<1) or (zaciatok>2) then
   begin
    gotoxy(15,17);
    textcolor(15);write('zadaj ');
    textcolor(9);write('1. ');
    textcolor(15);write('alebo ');
    textcolor(9);write('2. ');
    gotoxy(33,17);write('    ');
    gotoxy(33,17);read(zaciatok);
 
   end;
  until (zaciatok=1) or (zaciatok=2);
  end;
 if (zaciatok=1) then
 
 begin
 RozdelenieKop;
 begin
  clrscr;
  kopa1 :=z1;
  kopa2 :=z2;
  kopa3 :=z3;
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  write('                               ');
  textbackground(1);
  write('Zapalky');
  textbackground(4);
  writeln('(verzia1)');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  textcolor(7);
  write(' ╔');textcolor(white);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(blue);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(red);write('═════');
  textcolor(7);writeln('╗ ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ║─────║─────║─────║ ');
  gotoxy(1,y+1);
  repeat
  TahHraca1(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then vyhra:= true;
  TahPocitacaLahky(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then prehra:=true;
 y:=y+2;
 x:=x+2;
 u:=u+5;
 tah:= tah+1;
 
   until (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0);
  writeln(' ║   ║   ║   ║  ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ╚═════╩═════╩═════╝ ':15);
    if vyhra then
    begin
  writeln ('            ',meno,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
  readln;
  vyhralsi;
    end
  else
  begin
  writeln ('             ',meno,', prehral si!');
  if tah=1 then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahov');
  readln;
  end;
 
 end;
 readln;
 end;
 
 
 
 
 
 if (zaciatok=2) then
 begin
 RozdelenieKop;
 begin
  clrscr;
  kopa1 :=z1;
  kopa2 :=z2;
  kopa3 :=z3;
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  write('                               ');
  textbackground(1);
  write('Zapalky');
  textbackground(4);
  writeln('(verzia1)');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  textcolor(7);
  write(' ╔');textcolor(white);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(blue);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(red);write('═════');
  textcolor(7);writeln('╗ ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ║─────║─────║─────║ ');
  gotoxy(1,y+1);
  TahPocitacaLahky(kopa1, kopa2, kopa3);
  repeat
  TahHraca1(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then vyhra:= true;
  TahPocitacaLahky(kopa1, kopa2, kopa3);
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then prehra:=true;
 y:=y+2;
 x:=x+2;
 u:=u+5;
 tah:= tah+1;
 
   until (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0);
  writeln(' ║   ║   ║   ║  ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ╚═════╩═════╩═════╝ ':15);
    if vyhra then
    begin
  writeln ('            ',meno,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
  readln;
  vyhralsi;
    end
  else
  begin
  writeln ('             ',meno,', prehral si!');
  if tah=1 then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             pocitac vyhral na ',tah,' tahov');
  readln;
  end;
 
 end;
 readln;
 end;
 
  end;
 
 
 
 
 if (hra=2) then
 
begin
 
  clrscr;
  readln;
  gotoxy(26,7);
  textcolor(10);
  write(' Ako sa vola druhy hrac ? ');
  read(meno2);
 
  gotoxy(25,11);
  textcolor(10);write('vyber si kto zacina tuto hru: ');
  gotoxy(15,13);
  textcolor(9); write('1.');
  textcolor(15);write(' zacina ',meno,' ');
  gotoxy(15,15);
  textcolor(9); write('2.');
  textcolor(15);write(' zacina ',meno2,' ');
  read(zaciatok);
  repeat
  if (zaciatok<1) or (zaciatok>2) then
   begin
    gotoxy(15,17);
    textcolor(15);write('zadaj ');
    textcolor(9);write('1. ');
    textcolor(15);write('alebo ');
    textcolor(9);write('2. ');
    gotoxy(33,17);write('    ');
    gotoxy(33,17);read(zaciatok);
 
   end;
  until (zaciatok=1) or (zaciatok=2);
 
 if (zaciatok=1) then
 begin
 RozdelenieKop;
 begin
  clrscr;
  kopa1 :=z1;
  kopa2 :=z2;
  kopa3 :=z3;
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  write('                               ');
  textbackground(1);
  write('Zapalky');
  textbackground(4);
  writeln('(verzia1)');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  textcolor(7);
  write(' ╔');textcolor(white);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(blue);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(red);write('═════');
  textcolor(7);writeln('╗ ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║' );
  writeln(' ║─────║─────║─────║ ');
  gotoxy(1,y+1);
  repeat
   TahHraca1(kopa1, kopa2, kopa3);
   if (Kopa1=0) and (kopa2=0) and (kopa3=0) then
   begin
    vyhra:= true;
   end
   else
   begin
    TahHraca(kopa1, kopa2, kopa3);
   end;
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then prehra:=true;
 y:=y+2;
 x:=x+2;
 u:=u+5;
 tah:= tah+1;
 
until (Kopa1=0) and (kopa2=0) and (kopa3=0) or vyhra;
  writeln(' ║   ║   ║   ║  ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ╚═════╩═════╩═════╝ ':15);
    if vyhra then
    begin
  writeln ('            ',meno,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
    end
  else
  begin
  writeln ('             ',meno2,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
  end;
 
 end;
 readln;
 end
 else
 
 
 begin
 RozdelenieKop;
 begin
  clrscr;
  kopa1 :=z1;
  kopa2 :=z2;
  kopa3 :=z3;
  textbackground(0);
  textcolor(15);
  write('                               ');
  textbackground(1);
  write('Zapalky');
  textbackground(4);
  writeln('(verzia1)');
  textcolor(7);
  textbackground(0);
  textcolor(7);
  write(' ╔');textcolor(white);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(blue);write('═════');
  textcolor(7);write('╦');textcolor(red);write('═════');
  textcolor(7);writeln('╗ ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ║─────║─────║─────║ ');
  gotoxy(1,y+1);
  TahHraca(kopa1, kopa2, kopa3);
  repeat
   TahHraca1(kopa1, kopa2, kopa3);
   if (Kopa1=0) and (kopa2=0) and (kopa3=0) then
   begin
    vyhra:= true;
   end
   else
   begin
    TahHraca(kopa1, kopa2, kopa3);
   end;
  if (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0) then prehra:=true;
 y:=y+2;
 x:=x+2;
 u:=u+5;
 tah:= tah+1;
 
   until (Kopa1=Kopa2) and (kopa2=kopa3) and (kopa3=0);
  writeln(' ║   ║   ║   ║  ');
  writeln(' ║ ',kopa1:3,' ║ ',kopa2:3,' ║ ',kopa3:3,' ║');
  writeln(' ╚═════╩═════╩═════╝ ':15);
    if vyhra then
    begin
  writeln ('            ',meno,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
    end
  else
  begin
  writeln ('             ',meno2,', to je tvoja vyhra!');
  if tah=1 then write('             vyhral si na ',tah,' tah');
  if (tah>1) and (tah<5) then write('             vyhral si na ',tah,' tahy');
  if (tah>4) then write('             vyhral si na ',tah,' tahov');
  readln;
  end;
 
 end;
 readln;
 end;
 end;
 end;
end.