Program na zistenie palindromu mocniny čísla pre čísla 1 až 1000

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Matematika

Program: Palindrom.pas
Subor exe: Palindrom.exe

Program na zistenie palindromu mocniny čísla pre čísla 1 až 1000.
{ PALIDROM.PAS                           }
{ Program na zistenie palindromu mocniny cisla pre cisla 1 az 1000. }
{                                  }
{ Datum:01.12.2006               http://www.trsek.com }
{$Q-}
program palindrom;
var n :longint;
  n2:longint;
  s :string;
 
function JePalindrom(s:string): boolean;
var i:integer;
 len:integer;
  ok:boolean;
begin
 len:=length(s);
 ok:=true;
 
 for i:=1 to len div 2 do
  begin
   if( s[i] <> s[len-i+1] )then
    ok:=false;
  end;
 
  { vysledok }
  JePalindrom:=ok;
end;
 
begin
 writeln('Program na zistenie palindromu mocniny cisla pre cisla 1 az 1000');
 for n:=1 to 1000 do
  begin
   n2:=n*n;
   str(n2,s);
 
   { test je palindrom }
   if( JePalindrom(s))then
    writeln(n:4,' - ',n2);
  end;
 
  readln;
end.