Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla

Delphi & Pascal (česká wiki)
Přejít na: navigace, hledání
Kategorija: Zadaňa zos Pascalu

Zrobil: Juraj Pupák
Program: Arm_cisl.pas
Subor exe: Arm_cisl.exe
Subor ubuntu: Arm_cisl

Program zistí Armstrongove čísla zo zadaného čísla.
{ ARM_CISL.PAS                           }
{ Program zisti Armstrongove cisla zo zadaneho cisla.        }
{                                  }
{ Author: Juraj Pupak                        }
{ Date : 27.10.2006              http://www.trsek.com }
 
program Armstrongove_Cisla;
uses crt;
 var
  number,i,i_1,zvysok,number_1,i_2,mocnina : integer;
  dlzka_retazca,spolu : integer;
  Convert_To_String : string;
begin
 clrscr;
 writeln('Armstrongove cisla.');
 writeln('-------------------');
 write('Zadaj cislo: ');
 readln(number);
 For i := 1 To number Do
  begin
   Str(i,Convert_To_String);
   dlzka_retazca := length(Convert_To_String);
   number_1 := i;
   spolu := 0;
   For i_1 := 1 To dlzka_retazca Do
    begin
     zvysok  := number_1 mod 10;
     number_1 := number_1 div 10;
     mocnina := zvysok * zvysok * zvysok;
     spolu  := spolu + mocnina;
 
     IF i_1 = dlzka_retazca THEN
      begin
       IF spolu = i THEN
        begin
         writeln('Cislo ',i,' je Armstrongove cislo');
        end;
      end;
    end;
  end;
 readln;
end.